Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Temagrupp Barn och unga

Här kan du läsa om vad Temagrupp Barn och unga arbetar med för att förbättra samverkan kring barn och unga.

Temagrupp Barn och unga har utvecklat en samverkansplatt form att arbeta utifrån där utgångspunkten är målet att alla barn ska lyckas i skolan. Det familjecentrerade arbetssättet är grunden för arbetet. Västbus fungerar som stöd och struktur och SIP används som verktyg.

Aktuellt

Föreläsningsserie: Så kan vi stödja barn och unga med erfarenhet av flykt eller migration

Minnesanteckningar

Titel

Lorna Niklasson, ordförande
Verksamhetschef Specialistcentrum barn och unga, Angereds Närsjukhus
lorna.niklasson@vgregion.se

Eva Berg, vice ordförande
Chef Samordning och stöd, förskoleförvaltningen, Göteborgs stad
eva.berg@forskola.goteborg.se

Karita Saapunki Björk
Sektorchef Individ- och familjeomsorg/funktionshinder, SDF Askim-Frölunda-Högsbo
karita.saapunki.bjork@askimfrolundahogsbo.goteborg.se

Ann-Louse Östman
Sektorchef Individ- och familjeomsorg/funktionshinder, SDF centrum Göteborg
ann-louise.ostman@centrum.goteborg.se

Lisa Birgersson
Gruppchef Centrala elevhälsan, Göteborgs Stad
lisa.birgersson@educ.goteborg.se

Lena Simonsson Garsbo
Skolhälsovårdsöverläkare Göteborg
lena.simonson.garsbo@educ.goteborg.se

Jessica Svanström
Avdelningschef, Social- och arbetsförvaltningen, Partille kommun
Jessica.Svanstrom@partille.se

Susanne Grabe
Verksamhetschef sektor barn och familj, Härryda kommun
susanne.grabe@harryda.se

Lovisa Sjögren
Vårdenhetsöverläkare, Drottning Silvias barn och ungdomssjukhus
lovisa.sjogren@vgregion.se

Irene Jansson
Avdelningschef, Familjeavdelningen, Arbets- och familjestödsnämnden Mölndal
irene.jansson@molndal.se

Johanna Funke
Elevhälsochef Grundskoleförvaltningen Göteborg
johanna.funke@grundskola.goteborg.se 

Lisa Birgersson
Gruppchef, gymnasieskolans centrala elevhälsa, Göteborg
lisa.bergersson@educ.goteborg.se

Katarina Lindgren
Skolchef Öckerö kommun
Katarina.Lindgren@ockero.se

Katarina Reidal
Klinikchef folktandvården
katarina.reidal@vgregion.se

Marie Carlsson
Verksamhetschef, Neurologi, psykiatri och habilitering Drottning Silvias barn- ungdomssjukhus
marie.a.carlsson@vgregion.se

Suzanne Ågård
Sektionschef, BUP/ DS-barn- och ungdomssjukhus
suzanne.agard@vgregion.se

Maja Berndes
Primärvårdschef, Närhälsan Hälso- och specialistvård barn och unga
maja.berndes@vgregion.se

Virpi Pikkarainen
Enhetschef Habilitering barn och unga
virpi.pikkarainen@vgregion.se

Peter Hansson
Nötkärnan, Bergsjöns vårdcentral
peter.hansson@notkarnan.se

Inger Albertsson
Vårdcentralchef Lindome vårdcentral, Närhälsan
inger.albertsson@narhalsan.se

Evelina Stranne
projektledare, Ungas psykiska hälsa, Koncernkontoret
evelina.stranne@vgregion.se 

Lena Ekeroth

Processledare Temagrupp Barn och unga
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Mötestider

2020-02-06 kl 13-16
INSTÄLLT! 2020-03-25 kl 13-16
2020-06-04 kl 13.15-14.30, Skype
2020-09-23 kl 9-12
2020-11-26 kl 13.15-16.15

Västbusdag: vår 2021

Senast uppdaterad: 2020-09-02 10:27