Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Dokument

Nationellt

Om läkemedel på skl.se

Socialstyrelsens indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre

Regionalt

Det goda livet för mest sjuka äldre i Västra Götaland, handlingsplan 2016-2018

Regionala medicinska riktlinjer

Regional medicinsk riktlinje Säker utskrivning från slutenvård och hemskrivning från akutmottagning

Läkemedelsgenomgångoch läkemedelsberättelse - Regional medicinsk riktlinje

Förskrivning av läkemedel till patient vid överföring mellan vårdenheter

Göteborgsområdet

Handlingsplan 2020 Temagrupp Äldre

Årsrapport 2019 Kommun och sjukvård Samverkan i Göteborgsområdet

Genomförandeplan för psykisk hälsa i Göteborgsområdet 2018-05-17

Ansvar och befogenheter för medföljande personal till sjukhus reviderad 2017-10-05

Bilaga 4 FYLL I Formulär gällande ersättningsbelopp vid personalköp

Bilaga 5 FYLL I Underlag för fakturering vid köp av personal från kommun

Arbetsrutin för samordnad vård- och omsorgsplanering före planerad knä- och höftplastik

Presentation: Arbetsrutin för samordnad vård- och omsorgsplanering före elektiv knä- och höftplastik med fastställd vårdtid

Samverkan vid inflyttning till SÄBO

Överenskommelse i samverkan kring bestämmande av människans död vid väntade dödsfall

Kontrollblankett Överenskommelse vid väntade dödsfall

Inläggningsklar patient till medicin och geriatrik, rutin

SBAR-kort, för tryck

Brytpunktsamtal, filmen

Senast uppdaterad: 2020-01-31 11:18