Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Kartläggning av hälsa i vårt område

I det här avsnittet fördjupar vi oss i hur barnens behov ser ut inom vår kommun eller stadsdel. Det kan ligga till grund för kartläggningsarbetet av våra gemensamma insatser.

Barns behov

För att barn ska lyckas i skolan krävs att vi har väl fungerande generella insatser som når alla barn och som kan utgöra en stabil plattform för tidig upptäckt och tidiga insatser.

Barns behov

Verktyg

Statistik om barn och ungas hälsoläge

Ta reda på hur hälsa och levnadsvillkor ser ut hos barn i vårt NOSAM-område. Använd materialet nedan.

Barnhälsoindex för Västra Götalandsregionen

Kartläggningen ger en samlad bild av barns hälsa i Västra Götalandsregionens samtliga kommuner och stadsdelar, med aspekter som är viktiga för regionens folkhälsoarbete för barn och ungdom.

Barnhälsoindex för Västra Götalandsregionen Ett system för att följa barns hälsa i Västra Götalandsregionen och dess kommuner

 Källa: Västra Götalandsregionen

Jämlikhetsrapporten 2017: Skillnader i livsvillkor i Göteborg

Vart fjärde år släpps en jämlikhetsrapport i serien Skillnader i livsvillkor i Göteborg. Jämlikhetsrapporten beskriver och följer utvecklingen av Göteborgs ojämlikhet.

Jämlikhetsrapporten 2017: Skillnader i livsvillkor i Göteborg

Källa: Göteborgs Stad

Öppna jämförelser

Rapporten speglar den aktuella utvecklingen i hälso- och sjukvården, med stöd av senast tillgängliga data och handlar inte enbart om medicinska resultat, utan även tillgänglighet, kostnader, patienternas erfarenheter och befolkningens syn på sjukvården.

Öppna jämförelser: hälso- och sjukvårdsrapporten 2020 - SKR

Källa: SKR

Upp till 18 – fakta om barn och ungdom

Publikationen beskriver barns levnadsförhållanden i siffror, generellt och över tiden. Här finns uppgifter om bland annat barns hälsa, situationen i förskolan och skolan, fridtidsvanor och familjeförhållanden. Ett särskilt kapitel behandlar barn i utsatta situationer.

Upp till 18 – fakta om barn och ungdom (BO)

Källa: Barnombudsmannen

Senast uppdaterad: 2022-03-22 11:27