Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

SamBuh arbetsgrupp

SamBuh är en arbetsgrupp för implementering i Göteborgsområdet av den länsgemensamma överenskommelsen Samverkan för barns och ungas hälsa i Västra Götaland.

Arbete har påbörjats med implementering av överenskommelsen i Göteborgsområdet. Temagrupp Barn och unga har utsett en arbetsgrupp med representanter från verksamheter som möter barn och unga.

Den delregionala arbetsgruppen kallas SamBuh - samverkan för barns och ungas hälsa, och har haft i uppdrag att ta fram en delregional anvisning för överenskommelsen. Se uppdragshandling nedan.

En delregional samordnare har under 2021 sammankallat arbetsgruppen enligt uppdragshandling för implementering av överenskommelsen. Uppdragstagare är Frida Palm, se kontaktuppgifter nedan.

Delregionala tillämpningsanvisningar är nu framtagna

SamBuh arbetsgrupp har träffats med täta intervall under våren 2021 för att diskutera och konkretisera vad de delregionala anvisningarna för Göteborgsområdet ska innehålla. Deltagarna har fört med sig verksamheters och brukarorganisationers erfarenheter och behov av förtydliganden. Arbetet har skördat många kloka viktiga tankar och arbetsgruppen har uppnått samsyn i komplexa frågor.

Nu finns dessa nya delregionala tillämpningsanvisningar för samverkan kring barns och ungas hälsa i Göteborgsområdet publicerade! Börja använda dem som stöd i ert samverkansarbete.

Målet med dessa tillämpningsanvisningar är att intentionerna i överenskommelsen om samverkan för barns och ungas hälsa ska verkställas nära enskilda barn och unga i Göteborgsområdet. Tillämpningsanvisningarna utgör ett verktyg för implementeringsarbetet på lokal nivå genom att ange utgångspunkter, riktning och fokus för det lokala samverkansarbetet – gällande både samverkan på individnivå, och samverkan i lokala samverkansgrupper med ansvar att driva samverkan för barns och ungas hälsa.

Tillämpningsanvisningar i Göteborgsområdet för Överenskommelse om Samverkan för barns och ungas hälsa

Brukarföreningar

Jenny Ahto
NSPHiG  

Annika Lindström
Autism- och Aspergerföreningen   

Kommunerna

Irene Jansson
Socialtjänst kranskommun (Mölndal)
Ersättare: Catarina Liljestrand

Alex Hirschi
Socialtjänst Göteborg
Ersättare: Anette Hall

Birgitta Östling
Förskolan Göteborg  
Ersättare: Lena Benedetto

Johanna Thun Funke
Elevhälsan Göteborg

Carolina Robinsdotter
Elevhälsan Göteborg   

Anna Bondemark
Elevhälsan kranskommun (Öckerö)   

Lena Simonsson Garsbo
Skolhälsovården Göteborg  

Regionen

Lorna Niklasson
Sjukhusen i Väster  

Malin Trommels Lind
Habilitering & Hälsa   

Inger Albertsson
Primärvård/Närhälsan

Gustav Tyrell Sämgård
Primärvård/Närhälsan (UPH)  

Evelina Stranne
Ungas Psykiska Hälsa (UPH)  

Jessica Sommerfors Holm
Barn- och ungdomsmedicin (BUM)

Marie Carlsson
Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP)
Ersättare: Annika Westlund

Helen Antonson
Psykologenheter, Mödrabarnhälsovård

Frida Palm

Utvecklingsledare Samverkan för barns och ungas hälsa och delregional SIP-koordinator
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2022-03-22 11:27