Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Referensgrupp brukarorganisationer

Syftet är att stärka arbetet kring barn och unga genom att föra in brukarperspektivet i arbetet.

Referensgrupp brukarorganisationer arbetar med att:

  • identifiera områden för samverkan och utveckling. Visa på behov och önskemål utifrån ett brukarperspektiv.
  • ta del av temagruppens och delregionala styrgruppen Västbus arbete. Ge reflektioner och synpunkter på arbetet så som handlingsplaner, utbildningssatsningar och olika aktiviteter som planeras.
  • ha informationsutbyte om pågående arbete och aktiviteter.
  • skapa en plattform för ökad delaktighet för intresseorganisationer.

Referensgrupp brukarorganisationer: Uppdrag, syfte och arbetsgång

Alex Hirschi, Ordförande Temagrupp Barn och unga

Annika Lindström, Autism- och Aspergerföreningen, distrikt Göteborg

Jennie Ahto, Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i Göteborg, NSPHiG

Ulrika Larsson,  Konsultsjuksköterska barncancercentrum DSBUS

Christina Simonsson, FUB Göteborg (för personer med utvecklingsstörning)

Kristina Kindberg, Unga rörelsehindrade

Maria Jylkkä, barnrättsorganisationen Maskrosbarn

Seiran Alipour/Anneli Grip, barnrättsorganisationen BRIS

Lena Ekeroth

Processledare Temagrupp Barn och unga
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Mötestider

2022

  • 21 januari kl. 8:30-10
  • 22 april kl. 8:30-10
  • 2 september kl. 8:30-10
  • 11 november kl. 8:30-10

Samtliga möten genomförs digitalt.

Minnesanteckningar

Titel
Senast uppdaterad: 2022-03-22 11:27