Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Dokument och länkar

Dokument och länkar för dig som arbetar med samverkan kring barn och unga i Göteborgsområdet, inklusive mallar för SIP som ersätter tidigare Västbus-mallar.

Temagrupp Barn och unga, Göteborgsområdet

Handlingsplan 2022 Temagrupp Barn och unga

Definition familjecentrerat arbetssätt

Samverkansplan 2020-2023 för Kommun och sjukvård, Samverkan i Göteborgsområdet

Temagruppens delregionala överenskommelser

Stöd vid kostnadsfördelning av vård och boende gällande barn och unga med psykisk funktionsnedsättning 

Presentationsmaterial: Stöd när barn placeras Delregional vägledning

Läs- och skrivsvårigheter - delregional överenskommelse 2014-05-15 - översyn pågår

Västbus-dokument
- ersätts under 2021 av Överenskommelse om Samverkan för barns och ungas hälsa och SIP för barn och unga

Västbus som begrepp fasas ut under 2021 och ersätts av SIP för barn och unga. Från 1 januari 2021 gäller Överenskommelse om Samverkan för barns och ungas hälsa som ersätter Västbus riktlinjer. Temagrupp barn och unga har ansvar att på delregional nivå driva samverkan kring barns och ungas hälsa och har tagit fram tillämpningsanvisningar för att leda implementeringen av denna nya överenskommelse i Göteborgsområdet. Tillämpningsanvisningarna ersätter tidigare delregionala anvisningar kallade Målgrupp, uppdrag och organisation - Västbus riktlinjer i Göteborgsområdet. Målet med dessa tillämpningsanvisningar är att intentionerna i överenskommelsen ska verkställas nära enskilda barn och unga i Göteborgsområdet. Tillämpningsanvisningarna utgör ett verktyg för implementeringsarbetet på lokal nivå genom att ange utgångspunkter, riktning och fokus för det lokala samverkansarbetet – gällande både samverkan på individnivå, och samverkan i lokala samverkansgrupper med ansvar att driva samverkan för barns och ungas hälsa.

Tillämpningsanvisningar i Göteborgsområdet för Överenskommelse om Samverkan för barns och ungas hälsa

Överenskommelsen och de nya SIP-mallarna finns på den länsgemensamma webbplatsen för Vårdsamverkan i Västra Götaland:

Överenskommelse om Samverkan för barns och ungas hälsa

Samordnad Individuell Plan, SIP

Mallar och formulär för SIP - samtycke, inbjudan och plan.
OBS! Använd formulären för SIP, som nu gäller alla åldrar. Dessa ersätter tidigare mallar för Västbus.

Avvikelsehantering i samverkan - gäller även Barn och unga/Västbus

Regionalt/länsgemensamt

Hälso- och sjukvårdsavtalet

Överenskommelse om Samverkan för barns och ungas hälsa

Samordnad Individuell Plan, SIP

Överenskommelse om samarbete om personer med missbruk och personer med psykisk funktionsnedsättning

Inriktningsdokument för ungdomsmottagningar

Nationellt

Barn och unga, psykiska hälsa, SKR

Samordnad individuell plan, SIP, SKR

Globalt

FN:s konvention om barnets rättigheter

Senast uppdaterad: 2022-03-22 11:27