Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Mäta för att veta. Har vi lyckats?

I det här avsnittet tar vi fram indikatorer för att mäta och för uppföljning så vi kan se resultat av vårt arbete och om vi gör nytta.

Vårt mål är att arbeta för att alla barn och ungdomar ska lyckas i skolan. Hur vet vi att vi lyckas med vårt arbete? Med en feedback-kultur får vi återkoppling på hur vårt arbete faktiskt gör nytta.

Varför ska vi mäta?

Innan vi börjar mäta måste vi veta vad vi ska mäta. Filmen från Psynk ger oss en bakgrund till varför det är viktigt att mäta resultat. Vi får information och inspiration kring vad, hur och varför vi ska mäta för att skapa en feedback-kultur.

Se filmen Behöver vi verkligen instrument och checklistor?

Filmen från Psynk inspelad från föreläsningen Behöver vi verkligen instrument och checklistor? av Henrik Andershed, professor i psykologi och docent i kriminologi.

Filmerna är från 3 juni 2013 då det presenterades resultat och erfarenheter från utvärderingen av aprilmätningen. Psynk-projektet arbetar med att synkronisera samhällets alla insatser för barn och unga som har eller riskerar att utveckla psykisk ohälsa.

Exempel

Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa från Psynk  

Rapporten "Första linjen i Angered"

Verktyg

Nedan finns exempel på arbetssätt och verktyg för att följa upp arbete på individnivå. Har våra insatser gjort skillnad för barnet och dess familj?

SDQ (The Strengths and Difficulties Questionnaire) - screening av 2-16 åringar

SDQ är en bedömningsmetod som används för att mäta barns och ungdomars psykiska hälsa.

Metoden bygger på erfarenheter från två andra etablerade och internationellt väl spridda instrument, Rutters formulär och Child Behavior Checklist (CBCL).

Syftet är att göra en bedömning av barns beteende och utifrån denna bedömning få en uppfattning om barns psykiska hälsa.

På hemsidan SDQwebb finns de olika frågeformulären SDQ.

Om SDQ på Socialstyrelsen.se

ESTER - Evidensbaserad STrukturerad bEdömning av Risk och skyddsfaktorer

ESTER är ett bedömningssystem för de som i sin profession har till uppgift att bedöma, besluta om och sätta in insatser till barn i riskzonen för normbrytande beteende. Med verktyget följer man också upp risker, skydd och insatser. Det är utvecklat för att kunna användas av verksamheter som arbetar med barn, 0-18 år, till exempel  MVC/BVC, förskola/skola, socialtjänst, BUP, Polis – även Statens Institutionsstyrelse – SiS) och för att förbättra och effektivisera samarbetet mellan dessa verksamheter.

Om ESTER-bedömning på Socialstyrelsen.se

Senast uppdaterad: 2022-03-23 14:25