Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Samverkan för barn och unga placerade i samhällsvård

Barn och unga som är placerade i samhällsvård har samma rätt till tandvård och hälso- och sjukvård samt kontinuerlig skolgång som alla andra barn. Detsamma gäller för stöd i den dagliga livsföringen och skolarbetet samt miljöanpassningar i hem och skola.

Överenskommelsen för samverkan för barn och ungas hälsa beskriver i kapitel 3 hur samverkan ska ske för barnens bästa; en Samordnad individuell plan (SIP) ska göras och lagstadgade hälsoundersökningar ska genomföras.

Överenskommelse för barns och ungas hälsa - Vårdsamverkan i Västra Götaland

Ansvar- och kostnadsfördelning

Temagrupp barn och unga har genom en arbetsgrupp arbetat fram en delregional vägledning om ansvar- och kostnadsfördelning mellan kommun och region när barn och unga placeras i samhällsvård. Vägledningen klargör att det dels ska genomföras en SIP, där barnet ska göras delaktigt, dels göras en överenskommelse mellan berörda verksamheter i kommun och region för att klargöra ansvar och kostnader, där barnet inte ska involveras. Vägledningen har skickats för synpunkter till NOSAM barn och unga, lokala samverkansgrupper för barn och ungas och BUP:s ledningsgrupp och därefter antagits av Temagrupp barn och unga och av Ledningsgrupp i samverkan (LGS).

Stöd vid kostnadsfördelning av vård och boende gällande barn och unga med psykisk funktionsnedsättning

Till grund för vägledning vid ansvar- och kostnadsfördelning finns den länsgemensamma överenskommelsen: Överenskommelse om samarbete mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk av alkohol och droger och spel om pengar, under punkt 3.5: Ansvar vid placering utanför hemmet av personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk (Hem för vård och boende, familjehem och hem för viss annan heldygnsvård).

Läs mer

Revidering av Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser - Vårdsamverkan i Västra Götaland (vardsamverkan.se)

Länsövergripande sida om samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk

Tillämpningsanvisningar i Göteborgsområdet för Överenskommelse om Samverkan för barns och ungas hälsa

Senast uppdaterad: 2022-06-03 07:49