Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Samverkan för barn och unga placerade i samhällsvård

När det är aktuellt för att barn och unga ska placeras utanför hemmet är det viktigt att de samverkande verksamheterna har en gemensam process för hantering av ansvar och kostnadsfördelningen.

Barn och unga som är placerade i samhällsvård har samma rätt till tandvård och hälso- och sjukvård samt kontinuerlig skolgång som alla andra barn. Detsamma gäller för stöd i den dagliga livsföringen och skolarbetet samt miljöanpassningar i hem och skola.

Tillämpningsanvisningar i Göteborgsområdet för Överenskommelse om Samverkan för barns och ungas hälsa

En arbetsgrupp har tagit fram ett förslag på delregional överenskommelse kring kostnadsfördelning för barn och unga vid placering utanför hemmet.

Denna delregionala vägledning beskriver förutsättningar, ansvar och kostnadsfördelning mellan kommun och region. Efter att ha varit ute för synpunkter hos lokala NOSAM barn och unga, lokala Västbusgrupper och hos BUP:s ledningsgrupp har vägledningen antagits av Temagrupp Barn och unga och av LGS.

Stöd vid kostnadsfördelning av vård och boende gällande barn och unga med psykisk funktionsnedsättning 

Uppdraget utfördes i enlighet med den länsgemensamma överenskommelsen: 

Överenskommelse om samarbete mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk av alkohol och droger och spel om pengar

Det beskrivs särskilt under punkt 3.5: Ansvar vid placering utanför hemmet av personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk (Hem för vård och boende, familjehem och hem för viss annan heldygnsvård).

Länsövergripande sida om samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk

Överenskommelse för barns och ungas hälsa - Vårdsamverkan i Västra Götaland

Senast uppdaterad: 2022-04-12 14:56