Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Psykisk hälsa barn och unga

På den här sidan kan du läsa om Temagrupp Barn och ungas satsningar utifrån den länsgemensamma handlingsplanen för psykisk hälsa.

Handlingsplan psykisk hälsa - Vårdsamverkan i Västra Götaland

Temagrupp Barn och unga har av LGS – Ledningsgrupp i samverkan för Kommun och sjukvård, samverkan i Göteborgområdet – återigen fått uppdraget att fördela tilldelade statliga stimulansmedel enligt ovan nämnda länsgemensamma handlingsplan för psykisk hälsa barn och unga. Handlingsplanen överensstämmer väl med temagruppens egen handlingsplan: Handlingsplan 2023 Temagrupp Barn och unga

Temagrupp Barn och unga beslutade att utlysa stöd till tidiga samordnade insatser mellan kommun och region riktat till att uppnå hälsosam vikt för barn och unga, tidig upptäckt och tidiga samordnade insatser riktade till barn och unga med psykisk ohälsa, omvårdnadsbrist och/eller våld i familjen samt insatser i samverkan för att upptäcka och motverka riskbruk och riskbeteenden gällande droger och alkohol, destruktivt sexuellt risktagande och/eller erfarenheter av våld.

Temagruppen är imponerad och glad över pågående arbete och alla initiativ för barnens bästa i vårt samverkansområde! Bedömningskriterier för inkomna ansökningar gjordes i enighet utifrån budgetram och relevans enligt utlysningen; samverkan kommun & region, tre definierade målområden samt geografisk spridning.

Här kan du ta del av en sammanfattning av beviljade ansökningar samt kontaktpersoner: Satsningar i samverkan enligt utlysning 

Tidigare satsningar

Senast uppdaterad: 2023-10-23 09:55