Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Verktygslådan för samverkan kring barn och unga

Verktygslådan för samverkan kring barn och unga

Verktygslådan är till för dig som arbetar med samverkan kring barn och unga i Göteborgsområdet. Den finns för att förenkla ditt arbete i samverkan kring barn och unga.

Så här använder du verktygslådan

Gå igenom alla avsnitt eller välj det som är relevant för er. Varje avsnitt innehåller verktyg och exempel för att utveckla samverkan.

Gå direkt till avsnitt

Kartläggning av insatser

Kartläggning av insatser - Vad finns hos oss?

Det här avsnittet ger oss verktyg för att kartlägga vilka insatser som finns för barn och unga i vår kommun/stadsdel. Då blir det tydligt vart vi ska vända oss för att "lämna över stafettpinnen" istället för att bara hänvisa.
Kartläggning av hälsa i vårt område

Kartläggning av hälsa i vårt område

I det här avsnittet fördjupar vi oss i hur barnens behov ser ut inom vår kommun eller stadsdel. Det kan ligga till grund för kartläggningsarbetet av våra gemensamma insatser.
Handlingsplan

Handlingsplan

Det här avsnittet ger oss verktyg när vi ska göra en handlingsplan för samverkansarbetet kring barn och unga i vårt NOSAM-område.
Tidiga insatser

Tidiga insatser

I detta avsnitt hittar du verktygen för att forma och strukturera ert nära arbete med barn och familjer.
I detta avsnitt hittar du verktygen för att forma och strukturera ert arbeta med familjecentraler och familjecentrerat arbete.

Familjecentrerat arbetssätt

I detta avsnitt hittar du verktygen för att forma och strukturera ert arbeta med familjecentraler och familjecentrerat arbete.
SIP och Västbus

SIP och Västbus

Västbus riktlinjer ersätts av den nya överenskommelsen om Samverkan för barns och ungas hälsa från 1 januari 2021. Här finns information om hur den ska användas tillsammans med riktlinjen för samordnad individuell plan, SIP och även mallar och formulär för SIP.
Lagar, avtal och rutiner

Lagar, avtal och rutiner

I vårt gemensamma arbete med samverkan kring barn och unga har vi lagar och riktlinjer att förhålla oss till.
Senast uppdaterad: 2021-03-22 11:54