Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Västbus/SIP för barn och unga

Samverkan för barns och ungas hälsa är en ny överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen, som gäller från 1 januari 2021. Den ska främja och tydliggöra struktur och ansvar för samverkan, samarbete och samordning mellan berörda verksamheter och gäller alla barn och unga till och med 20 år som behöver samordnade insatser.

Västbus ersätts av Överenskommelse om samverkan för barns och ungas hälsa

Överenskommelse om samverkan för barns och ungas hälsa ersätter både tidigare Västbus riktlinjer och Trygg och säker vård för barn som placeras utanför hemmet.

Överenskommelsen och Riktlinje för Samordnad Individuell Plan (SIP) är ömsesidigt beroende av varandra. I Överenskommelsen hänvisas till att samverkan ska ske enligt SIP-riktlinjen.

SIP för barn och unga ersätter Västbus som begrepp. Formulär och mallar för SIP ska användas, dessa gäller nu alla åldrar och ersätter de tidigare Västbus-mallarna.

Dokument som gäller det lokala Västbus-arbetet finns längre ner på sidan. 

Implementering av överenskommelsen i Göteborgsområdet

Arbete har påbörjats med implementering av överenskommelsen i Göteborgsområdet. Temagrupp Barn och unga har utsett en arbetsgrupp (SamBuh) för implementeringen, med representanter från verksamheter som möter barn och unga.

SamBuh arbetsgrupp

Dokument och mallar

Överenskommelse Samverkan för barns och ungas hälsa

Riktlinje för SIP i Västra Götaland

Mallar och formulär för SIP - samtycke, inbjudan och plan.
OBS! Använd formulären för SIP, som nu gäller alla åldrar. Dessa ersätter tidigare mallar för Västbus.

Avvikelserapport enligt Västbus riktlinjer

Den lokala Västbusgruppen ska ta emot avvikelser och sammanställa i sin årsrapport.

Den delregionala styrgruppen identifierar återkommande problem som inte går att lösa, så kallade övergripande systemfel i samverkan.

Läs om avvikelsehantering i delregionalt styrdokument för Västbus:
Delregionalt styrdokument för Västbus

Förberedelser för länsgemensam rutin igång

Löpande information om införandet av MedControl Pro som IT-stöd för avvikelser i samverkan på sidan för Brister i samverkan

Lena Ekeroth

Processledare Temagrupp Barn och unga
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Frida Palm

Utvecklingsledare Samordnad hälsa, vård och omsorg / Samverkan för barns och ungas hälsa
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2021-03-29 18:37