Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet Hoppa till chatbot

Suicidprevention

En länsgemensam handlingsplan för suicidprevention har antagits av Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland. Inom Göteborgsområdet har arbete påbörjats för att ta fram lokala handlingsplaner.

Nollvision om suicid

Varje år tar cirka 200 personer i Västra Götaland sitt eget liv. Bakom varje fullbordat självmord går det tio allvarliga försök.

Förebyggande arbete behöver ske genom samverkan över verksamhetsgränser. Kunskapen kring preventivt arbete behöver öka genom att utbilda medarbetare i att identifiera individer med suicidrisk och erbjuda rätt hjälp.

Arbetet med suicidprevention berör alla åldrar och därmed samtliga Göteborgsområdets temagrupper - barn och unga, psykiatri, mitt i livet och äldre.

Länsgemensamt och nationellt arbete

För att stärka arbetet med att genomföra den länsgemensamma handlingsplanen för suicidprevention i länet anställs en länsgemensam samordnare.
Suicidprevention inom Vårdsamverkan i Västra Götaland - länsgemensamt arbete och plan

Nationellt Centrum för Suicidforskning och Prevention (NASP) är Region Stockholm och statens expertorgan för suicidprevention. 
NASP

Suicidprevention.se är en webbplats där Folkhälsomyndigheten samlar kunskap om suicid och det suicidpreventiva arbetet. Här kan du som arbetar med att förebygga självmord läsa om nationell samordning samt hitta kunskap och statistik om suicid. 
Suicidprevention.se

Aktuellt

10 september:
Konferens: Suicid – vad är det som händer och vad kan du göra?

I samband med Internationella Suicidpreventiva dagen 10 september 2021 bjuder Göteborgsregionen (GR) och Kommun och sjukvård, samverkan i Göteborgsområdet in till en konferens för dig som i din yrkesroll möter personer som kan ha tankar på att ta sitt liv. Dagen innehåller ett gediget program med fokus på alla åldrar, forskning, personliga berättelser med mera.

Augusti/september:
Första hjälpen till psykisk hälsa - Utbildning MHFA

Förebygg suicid genom kunskap. Utbilda dig inom Första hjälpen till psykisk hälsa. I utbildningen ”Första hjälpen till psykisk hälsa”, lär du dig att se tidiga tecken på psykisk ohälsa och hur du kan agera för att hjälpa personen som är drabbad. Du kan även gå vidare och utbilda dig till Första-hjälpare-instruktör.

Agneta Bergqvist

Utvecklingsledare psykisk hälsa och SIP-koordinator
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2021-06-11 09:09