Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Suicidprevention

I Västra Götaland inträffar cirka 200 suicid varje år och uppskattningsvis görs 2000 suicidförsök. Suicid är ett folkhälsoproblem som förutom förlust av människoliv leder till omfattande psykiskt lidande och försämrad hälsa hos anhöriga och andra berörda.

Ett nationellt handlingsprogram beslutades av riksdagen 2008 för arbetet med att minska suicid. Den nationella visionen för suicidprevention innebär att ”ingen människa ska behöva hamna i en sådan utsatt situation att suicid ses som den enda utvägen”. För att detta mål ska kunna nås krävs insatser på såväl individ- som på befolkningsnivå nationellt, regionalt och lokalt.

En regional handlingsplan för suicidprevention har utarbetats i Västra Götaland, Handlingsplan för suicidprevention 2020-2025. Den ligger till grund för det suicidpreventiva arbetet i Göteborgsområdet. För att nå målet om att minska antalet suicid i länet krävs ett långsiktigt arbete som integreras i ordinarie verksamhet, i såväl kommunernas som regionens alla verksamheter.

För att kunna möta våra mål behöver vi samverka och hjälpa varandra.

Handlingsplan suicidprevention i Västra Götaland, PDF

Användarmanual - Handlingsplan för suicidprevention, PDF

Länsgemensamt och nationellt arbete

För att stärka arbetet med att genomföra den länsgemensamma handlingsplanen för suicidprevention i länet anställs en länsgemensam samordnare.
Suicidprevention inom Vårdsamverkan i Västra Götaland - länsgemensamt arbete och plan

Nationellt Centrum för Suicidforskning och Prevention (NASP) är Region Stockholm och statens expertorgan för suicidprevention. 
NASP

Suicidprevention.se är en webbplats där Folkhälsomyndigheten samlar kunskap om suicid och det suicidpreventiva arbetet. Här kan du som arbetar med att förebygga självmord läsa om nationell samordning samt hitta kunskap och statistik om suicid. 
Suicidprevention.se

Alexandra Nordström

Delregional samordnare Suicidprevention
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2022-10-20 11:06