Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Om Temagrupp Psykiatri

Strategi

Vi arbetar med att stärka och systematiskt förbättra berörda verksamheter och de vård- och stödinsatser som ges.

Personerna ska

  • erbjudas hälsofrämjande, förebyggande och tidiga insatser.
  • mötas utifrån ett personcentrerat arbetssätt.

Verksamheterna ska strategiskt arbeta med

  • gemensamma kompetensutvecklingsinsatser.
  • förbättring och utveckling av samverkansprocesser och rutiner

Målgrupp

Personer med psykiska funktionsnedsättningar och personer med missbruk, med eller utan samsjuklighet.

Brukarmedverkan

I temagruppen ingår representant från NSPHIG, Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i Göteborg.

Årlig aktivitetsplan

Temagruppen tar fram årliga aktivitetsplaner till den gemensamma Samverkansplanen. Där prioriteras mål och aktiviteter för kommande år.

Temagrupp Psykiatri aktivitetsplan 2018-2019

Kortinfo från möte

Från möte 2019-05-16:

  • Temagruppen har ställt sig bakom förslag gällande basnivå för samverkan, arbetsgång för vård- och stödsamordning samt fortsatt plan för utbildning i samverkan. 

    Basnivå i samverkan och arbetsgång för vård- och stödsamordning

  • Information om att SAMSA visar falskt låga värden kring antal genomförda SIP delges Nosam för dialog till orsak samt åtgärder på lokal nivå.
  • Emelie Ekoff Andersson och Emeli Sparrman, verksamhetsutvecklare, informerade omverksamheten Psykiatri kognition och äldrepsykiatrin (tidigare neuropsykiatrin) och pågående utvecklingsprojekt. Mål är i korthet att utreda nödvändiga förändringar för att bäst anpassa verksamheten till framtiden, där bland annat den demografiska förändringen spelar in. Dialog önskas med samverkande parter för att kunna planera anpassning av verksamheten på ett klokt sätt, med målsättning att möta de enskilda individernas behov. 

2019-05-16 Minnesanteckningar Temagrupp Psykiatri

Senast uppdaterad: 2018-11-09 13:29