Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Om Temagrupp Mitt i livet

Temagrupp Mitt i livet arbetar med att personer med sjukdom/funktionsnedsättning mellan 18-64 år ska känna att vård, stöd och omsorgsinsatsen är tillgänglig, trygg, säker och samordnad av kommun, primärvård, sjukhus, habilitering och tandvård.

Strategi

Samverkansarbetet inom Göteborgsområdet ska stärka och systematiskt förbättra devård- och stödinsatser som ges. Personerna ska erbjudas hälsofrämjande, förebyggande och tidiga insatser mötas utifrån ett personcentrerat förhållningssätt.

Målgrupp

Personer med behov av samordnade insatser i åldern 18-64 år. Begreppet Mitt i Livet är en vid definition och rymmer personer med olika sjukdomar och/eller funktionsnedsättning med eller utan samsjuklighet.

Patient- och brukarmedverkan

I temagruppen ingår två representanter från Funktionsrätt Västra Götaland.

Årlig aktivitetsplan

Temagruppen tar fram årliga aktivitetsplaner till den gemensamma Samverkansplanen. Där prioriteras mål och aktiviteter för kommande år.

Temagrupp Äldres aktivitetsplan 2018-2019

Kortinfo från möte

Från möte 2019-05-15

Minnesanteckningar från mötet 2019-05-15

 

Senast uppdaterad: 2018-11-09 13:27