Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Samverkan kring barn vid placering utanför hemmet

En arbetsgrupp har tagit fram ett förslag på delregional överenskommelse kring kostnadsfördelning för barn och unga vid placering utanför hemmet.

Förslaget på delregional överenskommelse innehåller förutsättningar, ansvar och kostnadsfördelning när barn och unga med psykisk funktionsnedsättning ska placeras utanför hemmet.

Den delregionala överenskommelsen innehåller två delar. Två möten i samverkan ska göras, dels en SIP där barnen ska vara delaktigt, dels en överenskommelse om kostnadsfördelning då barnet inte är delaktigt. 

Det finns en rekommendation kring kostnadsfördelning om ansvaret är otydligt. 

Kom med synpunkter på förslaget

Temagrupp Barn och unga vill gärna ha synpunkter från berörda verksamheter och lokala samverkansarenor, NOSAM Barn och unga och Lokala Västbusgrupper.

Temagruppen planerar att besluta om den delregionala överenskommelsen under hösten 2019.

Skicka era synpunkter senast 1 september till lena.ekeroth@vgregion.se.

Stöd vid kostnadsfördelning av vård och boende gällande barn och unga med psykisk funktionsnedsättning vid placering utanför hemmet

Uppdrag enligt länsgemensam överenskommelse

Arbetsgruppen arbetar enligt uppdraget i den länsgemensamma överenskommelsen:

Överenskommelse om personer med psykisk funktionsnedsättning mm

Det beskriv särskilt under punkt 3.5: Ansvar vid placering utanför hemmet av personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk (Hem för vård och boende, familjehem och hem för viss annan heldygnsvård). 

 

Senast uppdaterad: 2019-09-11 09:54