Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Om Temagrupp Barn och unga

Temagrupp Barn och ungas mål är att barn och ungdomar ska lyckas i skolan.

Samverkansplattform

Temagruppens arbete utgår från plattformens tre delar. 

Målgrupp

Alla barn, ungdomar och deras familjer samt barn och ungdomar med behov av samordnade insatser från kommun och region.

Patient- och brukarmedverkan

Temagrupp barn och unga har en referensgrupp för brukarorganisationer. I den ingår FUB, DHR , RCC, NSPHiG pch Autism- och Asbergerföreningen.

Temagrupp Barn och ungas aktivitetsplan 2018

Kortinfo från möte

Från möte 2019-06-05

Revideringen av Västbus riktlinjer pågår och föreslås slås samman med uppdrag om Trygg och säker vård för barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet. Det kommer bli en Överenskommelse mellan kommuner och region för samverkan om barn och unga, tydligare kopplat till Hälso- och sjukvårdsavtalet. Målgruppen är: Barn och unga, 0-20 år, i behov av samordnade insatser och tvärprofessionell kompetens från kommun och Västra Götalandsregionen.

Förslag att Västbus riktlinjer blir överenskommelse

Flyktingbarnmottagningen i Göteborg har som uppdrag att göra barnmedicinska och barnpsykiatriska bedömnings- och behandlingsinsatser till barn och deras familjer med erfarenhet av krig och migration. Alla som träffar ett barn från målgruppen kan remittera till mottagningen. Mottagningen bistår också med kompetens och kunskap om flyktingfrågor och trauma till samhällets verksamheter för barn och unga genom konsultation och utbildning, och är en samlad kompetens kring medicinska och psykosociala aspekter av flyktingproblematik med inriktning på barn-, familje- och föräldraperspektivet.

Angereds Närsjukhus Flyktingbarnteamet

Ny mottagning BUP Drottninggatan Göteborg BUP:s nya lokaler på Drottninggatan 16 för öppenvård i Göteborgsområdet är ett led i att göra vården mer jämlik och kvalitetssäkrad. Nya remisser bedöms här och nybesök sker här. Vårdplan upprättas inför utredning på de lokala distriktsmottagningarna. Viss specialiserad behandling finns också på den nya mottagningen. De lokala mottagningarna gör utredningar och behandlingar i samma omfattning som idag.

BUP-mottagning Drottninggatan

Läs mer i minnesanteckningarna från 2019-06-05

Senast uppdaterad: 2019-01-22 11:22