Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Ledamöter

Jessica Svanström, ordförande
Avdelningschef, Social- och arbetsförvaltningen, Partille kommun
Jessica.Svanstrom@partille.se

Elinor Bylund, 1:a vice ordförande
Sektorchef Individ- och familjeomsorg/funktionshinder, SDF Örgryte/Härlanda i Göteborgs Stad
elinor.bylund@orgryteharlanda.goteborg.se

Karita Saapunki Björk
Sektorchef Individ- och familjeomsorg/funktionshinder, SDF
Askim-Frölunda-Högsbo
karita.saapunki.bjork@askimfrolundahogsbo.goteborg.se

Lorna Niklasson, 2:e vice ordförande
Verksamhetschef Specialistcentrum barn och unga, Angereds Närsjukhus
lorna.niklasson@vgregion.se

Annika Gry
Verksamhetschef för Utveckling, fritid och folkhälsa, Härryda kommun
annika.gry@harryda.se

Younis Khalid
Tf. Verksamhetschef Drottning Silvias barn och ungdomssjukhus
younis.khalid@vgregion.se

Irene Jansson
Avdelningschef, Familjeavdelningen, Arbets- och familjestödsnämnden Mölndal
irene.jansson@molndal.se

Mats Pihlgren
Gruppchef, gymnasieskolans central elevhälsa, Göteborgs Stad Utbildning
mats.pihlgren@educ.goteborg.se 

Katarina Lindgren
Skolchef Öckerö kommun
Katarina.Lindgren@ockero.se

Anita Alm
Övertandläkare, specialistkliniken för pedodonti, Hälsoodontologiska enheten, Folktandvården Västra Götaland
anita.alm@vgregion.se

Marie Carlsson
Verksamhetschef, Neurologi, psykiatri och habilitering Drottning Silvias barn- ungdomssjukhus
marie.a.carlsson@vgregion.se

Suzanne Ågård
Sektionschef, BUP/ DS-barn- och ungdomssjukhus
suzanne.agard@vgregion.se

Maja Berndes
Primärvårdschef, Närhälsan Hälso- och specialistvård barn och unga
maja.berndes@vgregion.se

Kerstin Sjöbratt
Habiliteringschef Barn- och ungdomshabiliteringen
kerstin.sjobratt@vgregion.se

Bo Niklasson
Chef Samordning och stöd, grundskoleförvaltningen Göteborg stad
bo.niklasson@grundskola.goteborg.se

Eva Berg
Chef Samordning och stöd, förskoleförvaltningen, Göteborgs stad
eva.berg@forskola.goteborg.se

Peter Hansson
Nötkärnan, Bergsjöns vårdcentral
peter.hansson@notkarnan.se 

Inger Albertsson
Vårdcentralchef Lindome vårdcentral, Närhälsan
inger.albertsson@narhalsan.se 

Vakant Koncernkontoret Västra Götalandsregionen

Lena Ekeroth, Processledare Temagrupp Barn och unga
lena.ekeroth@vgregion.se

 

 

Senast uppdaterad: 2019-06-27 13:30