Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Kostnadsfördelning vid placering av barn och unga

En arbetsgrupp har tagit fram ett förslag på delregional överenskommelse kring kostnadsfördelning för barn och unga vid placering utanför hemmet.

Förslaget på delregional överenskommelse innehåller förutsättningar, ansvar och fördelning när barn och unga med psykisk funktionsnedsättning ska placeras utanför hemmet.

Kom med synpunkter på förslaget

Temagrupp Barn och unga vill gärna ha synpunkter från berörda verksamheter och lokala samverkansarenor, NOSAM Barn och unga och Lokala Västbusgrupper.

Temagruppen planerar att besluta om den delregionala överenskommelsen under hösten 2019.

Skicka era synpunkter senast 1 september till lena.ekeroth@vgregion.se.

Stöd vid kostnadsfördelning av vård och boende gällande barn och unga med psykisk funktionsnedsättning vid placering utanför hemmet

Uppdrag enligt länsgemensam överenskommelse

Gruppen arbetar enligt uppdraget i den länsgemensamma överenskommelsen:

Överenskommelse om personer med psykisk funktionsnedsättning mm

Det beskriv särskilt under punkt 3.5: Ansvar vid placering utanför hemmet av personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk (Hem för vård och boende, familjehem och hem för viss annan heldygnsvård). 

 

Senast uppdaterad: 2019-06-12 11:34