Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Om Temagrupp Äldre

Äldre med sjukdom och funktionsnedsättning ska känna att vård-, stöd- och omsorgsinsats är tillgänglig, trygg, säker och samordnad av kommun, primärvård, sjukhus och tandvård.

Strategi

Att stärka och systematiskt förbättra samverkan i vård och omsorg för äldre.

Målgrupp

Personer som är 65 år eller äldre och som har behov av samordnande vård- och omsorgsinsatser.

Brukarmedverkan

Referensgruppen kan lämna synpunkter på frågor som Temagrupp Äldre vill stämma av.

Bemanning

I temagruppen sitter verksamhetsansvariga chefer i linjeorganisationen med kompetens inom temagruppens område. Det deltar också nyckelpersoner med specifik kunskap.

Årlig aktivitetsplan

Temagruppen tar fram årliga aktivitetsplaner till den gemensamma Samverkansplanen. Där prioriteras mål och aktiviteter för kommande år.

Temagrupp Äldres aktivitetsplan 2018-2019

Kortinfo från möte

Från mötet 2019-01-30

Läs mer i minnesanteckningarna från mötet 31 januari

 

Senast uppdaterad: 2018-11-09 13:29