Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Rapportera avvikelser kvartal 1 enligt tidigare rutin och därefter i MedControlPRO

Publicerad:

Avvikelser i samverkan är när överenskommelser, riktlinjer och rutiner framtagna i samverkan inte efterföljs. Det är nu dags att rapportera avvikelser för första kvartalet 2021. Från och med 1 april 2021 registreras avvikelser i samverkan endast i MedControlPRO.

Rapportering av avvikelser är en av hörnpelarna i det systematiska kvalitetsarbetet, med syfte att öka patientsäkerheten. Det är viktigt att all berörd personal aktivt arbetar med avvikelsehantering.

Avvikelsehantering - Samverkan i Göteborgsområdet

Rapportering av avvikelser kvartal 1

Första kvartalet 2021 (2021-01-01 - 2021-03-31) rapporteras enligt tidigare rutin för Göteborgsområdet, senast 25 april 2021.
Skicka till anne-charlotte.larsson@vgregion.se

Blankett
Kvartalsrapport Brister i samverkan mellan kommun, sjukhus och primärvård i Göteborgsområdet

Rutin för Samverkan i Göteborgsområdet
Gemensam rutin för rapportering av brister i samverkan

Rapportera i MedControlPRO från 1 april 2021

Från och med 2021-04-01 rapporteras alla avvikelser i samverkan i MedControl PRO enligt den länsgemensamma rutinen.

Länsgemensam rutin
 Rutin för avvikelsehantering i samverkan i Västra Götaland

Gå till MedControlPro!

Björn Gunnarsson

Processledare Temagrupp Äldre, delregional koordinator Mobil närvård
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Zofia Delauzun

Processledare Temagrupp Psykiatri
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Publicerad: