Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Tyck till om förslag om kostnadsfördelning vid placering av barn och unga

Publicerad: Uppdaterad:

En arbetsgrupp under Temagrupp Barn och unga har tagit fram ett förslag på delregional överenskommelse kring kostnadsfördelning för barn och unga vid placering utanför hemmet.

Förslaget på delregional överenskommelse innehåller förutsättningar, ansvar och fördelning när barn och unga med psykisk funktionsnedsättning ska placeras utanför hemmet.

Det säger bland annat att förutsättningen för att kostnaderna ska kunna delas när barn och unga med psykisk funktionsnedsättning ska placeras utanför hemmet är att det finns:

  1. En samordnad individuell plan (SIP) där ansvarsfördelningen har tydliggjorts.
  2. En överenskommelse mellan huvudmännen om kostnadsansvar gällande insatser till den enskilde (oavsett vilken huvudman som gör placeringen).

Huvudregeln är att varje huvudman ansvarar för de kostnader som kan knytas till vars och ens ansvar, oavsett om insatserna utförs av huvudmannen eller om avtal med annan part upprättas.

I de fall då kostnadsfördelningen är oklar, kan huvudmännen dela på kostnaden utifrån en schablon där Västra Götalandsregionen betalar en tredjedel och kommunen två tredjedelar.

Läs hela förslaget på delregional överenskommelse:

Stöd vid kostnadsfördelning av vård och boende gällande barn och unga med psykisk funktionsnedsättning vid placering utanför hemmet

Kom med synpunkter på förslaget

Temagrupp Barn och unga vill gärna ha synpunkter från berörda verksamheter och lokala samverkansarenor, NOSAM Barn och unga och Lokala Västbusgrupper.

Temagruppen planerar att besluta om den delregionala överenskommelsen under hösten 2019.

Skicka era synpunkter senast 1 september till lena.ekeroth@vgregion.se.

Uppdrag enligt länsgemensam överenskommelse

Gruppen arbetar enligt uppdraget i den länsgemensamma överenskommelsen:

Överenskommelse om personer med psykisk funktionsnedsättning mm

Det beskriv särskilt under punkt 3.5: Ansvar vid placering utanför hemmet av personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk (Hem för vård och boende, familjehem och hem för viss annan heldygnsvård). 

Publicerad: