Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Lyft dina tankar och idéer om in- och utskrivningsprocess vid höstens samverkansdialoger

Vi behöver era förslag på åtgärder för bättre in- och utskrivningsprocess och ökad delaktighet.

Under hösten bjuder vi in till tre samverkansdialoger för att workshopa kring hur in- och utskrivningsprocessen upplevs fungera idag och hur den kan bli bättre.

Vi har analyserat rapporterade brister i samverkan och statistik kring in- och utskrivningsprocessen och utifrån det identifierat två fokusområden där förbättringspotential finns:

  • Effektiv planering
  • SIP

Syfte med workshopen: Diskutera vad som fungerar bra, mindre bra i nuvarande planeringsprocess.

Mål med dagen: Gemensamt lärande och formulerat underlag till förbättringsförslag för effektiv planering.

För: Medarbetare inom primärvård, sjukhus och kommuner i Göteborgsområdet. Du som anmäler dig representerar verksamhetens synpunkter.

VÄLJ ETT TILLFÄLLE!

SU/Mölndals sjukhus 16 okt
kl 13:30-16
Lokal: Rosmarinen
ANMÄLAN 16 okt

SU/Sahlgrenska sjukhuset 4 nov
kl 13:30-16
Lokal: Jubileumsaulan
ANMÄLAN 4 nov

SU/Östra sjukhuset 19 nov
kl 13:30-16
Lokal: Humlen
ANMÄLAN 19 nov

Vi förbehåller oss rätten att fördela platserna jämnt mellan kommun, sjukhus och primärvård. Om du inte fått plats meddelar vi två veckor innan workshopen.

INNEHÅLL

Redovisning av statistik och identifierade utvecklingsområdet i samverkan. Tillbakablick på tiden från 25 september 2018
Runda bords dialog
» Hur arbetar vi idag för att få till en effektiv planering vid in-och utskrivning?
» Vilken information behövs? Vad behöver jag veta, vilken information behöver du från mig?
» Vad är skillnaden på planeringsmeddelande och SIP?
» Hur gör vi patienten/brukaren mer delaktig?
» Åtgärdsförslag och goda exempel.
Sammanfattning

Om du har frågor kontakta Björn Gunnarsson, bjorn.gunnarsson@norrahisingen.goteborg.se

Inbjudan Samverkansdialog med workshop