Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Presentationerna från temadag om Familjecentrerat arbetssätt och Västbus

Publicerad: Uppdaterad:

Dialog, inspiration och goda exempel kring samverkan för barn och ungas bästa.

- Idag vill vi att ni ska träffa någon från ert område, inledde Jessica Svanström, ordförande för Temagrupp Barn och unga.

Temadagen med fokus på familjecentrerat arbetssätt och Västbus tog avstamp i vikten av att lära känna varandras verksamheter och samtala kring gemensamma frågor. Förmiddagen bjöd på dialog, inspiration och goda exempel av samarbete mellan kommun och region.

Samverkan för att sätta stopp för trend av ökad karies hos barn

Karies bland barn ökar. Det gäller alla barn, men framförallt i socioekonomiskt utsatta områden visade Anita Alm från Folktandvården. Utbildningar och informationsmaterial har tagits fram i samverkan mellan Folktandvården, barnhälsovård och familjecentraler för att vända trenden.

Folktandvårdens samverkan, Anita Alm

Bredare målgrupp i överenskommelse om samverkan för barn och ungas bästa

Västbus riktlinjer blir Överenskommelse om samverkan för barn och ungas bästa. Jessica Ek, processledare, lyfter att en av de stora förändringarna är att förskola, skola och gymnasium får samma möjlighet att kalla till SIP som socialtjänst och vård har enligt lag. En annan är den breddade målgruppen - alla barn och unga 0-20 år som har behov av samordnade insatser. Överenskommelsen är ute på politisk remiss till 14 februari 2020.

TIPS! Mötesledarutbildning med utgångspunkt i SIP

Överenskommelse om samverkan för barn och ungas bästa, Jessica Ek

Nätverkslag bidrar till att hitta fler resurser kring barn och unga

I samtalsform delade Partille och Mölndals nätverkslag med sig av sina erfarenheter av att arbeta med Västbusmöten. En erfarenhet är att nätverksperspektiv ger möjligheter att hitta resurser i barn och unga och runt om i deras krets, som man tidigare inte gjort. En annan är att nätverkslagets medverkan kan hjälpa till att undvika obalans mellan barnets och professionens delaktighet. För frågor om nätverkslaget kontakta: Pär Thunström par.thunstrom@molndal.se

"Barnet är hela sig, överallt"

Till familjehuset Klippan kommer man alltid rätt direkt. Där skickas inte barn vidare utan möts av ett samverkansteam med personal från primärvård, socialtjänst och skola. Teamet ger konsultation för professionella och tar emot familjer för att planera samordnade insatser. En styrka i ett team med olika professioner är möjligheten att vidga sina perspektiv för att göra kloka val för barnet.

Familjecentrerat arbetssätt, Familjehuset Klippan, Annika Haglund, Anna Waller

Varför prata om tänder på förskolan?

Tandboxen är ett verktyg för att jobba förebyggande mot karies på lätthanterligt och roligt sätt på förskolan. Den innehåller informationsmaterial till föräldrar, sagor och övningar för barn. Detta familjecentrerade arbetssätt har testats på fyra förskolor och ska fortsätta spridas under 2020. Tandboxen är framtagen av Folktandvården Västra Götaland i nära samarbete med stadsdelarna Västra Göteborg och Askim-Frölunda-Högsbo. Förskolor som vill ha hjälp att komma igång kan kontakta anne.aldebrink@vastra.goteborg.se.

Familjecentrerat arbete, Tandboxen, Elin Lingman, Anne Aldebrink

Publicerad: