Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Temadag SIP Äldre 5 september 2023

Välkommen på en heldagskonferens med fokus på SIP som verktyg för samverkan och för delaktighet. SIP är individens plan, inte verksamheternas. Vad är viktigt för dig?

Målgrupp

Målgrupp består av chefer och medarbetare inom kommun och region som har kontakt med och/eller möter äldre invånare i sina verksamheter, exempelvis inom:

 • Vårdval vårdcentral och Vårdval rehab samt tandvård
 • Hälso-och sjukvård inom kommunal primärvård
 • Äldreboenden, socialtjänst, hemtjänst
 • Sjukhus, både slutenvård och öppenvård

Samt du som har uppdrag för Göteborgsområdets äldre invånare, exempelvis:

 • Samordnare, SIP-utbildare, utvecklingsledare, verksamhetsutvecklare
 • Förtroendevalda
 • Representanter från brukarorganisationer

Syfte och bakgrund

SIP, samordnad individuell planering, är lagstadgat sedan år 2010.

I Göteborgsområdet pågår just nu en bred satsning för att stärka SIP som verktyg i samverkan utifrån en gemensam implementeringsplan för arbetet. SIP-implementering i Göteborgsområdet - Samverkan i Göteborgsområdet (vardsamverkan.se)

SIP-nätverket har uppmärksammat att målgruppen äldre och de verksamheter som möter dessa invånare särskilt behöver lyftas. Vi har fått till oss att det finns otydligheter och osäkerhet m.m. som försvårar en god samverkan med SIP som verktyg. I samarbete med Temagrupp Äldre arrangerar vi därför denna dag där äldres rätt till delaktighet och en god samverkan runt äldre invånare är i fokus.

Tid och plats

När? 5 september, klockan 9.00–16.00 
Registrering och smörgås klockan 8.30

Var? Lokal Lagerbladet, Sahlgrenska universitetssjukhus och digitalt via livesändning

Länk för digital live-sändning och deltagande: Temadag SIP Äldre (vimeo.com)

Anmälan

ANMÄLAN ÄR STÄNGD.

Konferensen planeras bli inspelad i syfte att publiceras.

Innehåll

Dagen är tänkt att ge deltagare inspiration, goda exempel och vägledning samt öppna upp för dialog och nätverkande med andra som möter och arbetar för äldre.

 • Hur samverkar vi på bästa sätt för äldre invånare? Dialog mellan deltagare och medverkande på konferensen under dagen.
 • När ska vi använda SIP-verktyget? Vad styr vårt arbete? Presentation av lagstiftning och styrdokument gällande SIP samt in-och utskrivningsprocess vid sjukhusvistelse med fokus kvalitet och delaktighet.
 • Vad ger höga ledare för gemensam riktning framåt? Panelsamtal och frågestund med ledamöter från Temagrupp Äldre.
 • Hur kan uppdraget som fast vårdkontakt omhändertas i samband med sjukhusvistelse? Presentation av Öckerös arbetssätt med samverkan kring SIP/SAMSA. Maria Palm, teamledare på Närhälsan Öckerö VC berättar tillsammans med samverkanspartners om sin goda samverkan runt äldre invånare.
 • Vilka vinster finns det med att använda SIP-verktyget? Linda Karlsson, sjuksköterska på Närhälsan Björkekärr VC berättar om sitt arbete som fast vårdkontakt på vårdcentral, där hon ofta använder SIP-verktyget med sina patienter.

Varmt välkomna!

Frida Palm, delregional SIP-koordinator Eva Nilsson, utvecklingsledare SIP Temagrupp Äldre

Frida Palm

Utvecklingsledare Samverkan för barns och ungas hälsa och delregional SIP-koordinator
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Eva Nilsson

Utvecklingsledare i samverkansverktyg med fokus på stärkt brukarmedverkan
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2023-09-01 10:15