Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Anmäl dig till Temagrupp barn och ungas spridningskonferens 31 mars!

Välkommen att boka din plats på Temagrupp Barn och ungas spridningskonferens och dialog om samverkan för barns och ungas hälsa den 31 mars klockan 9.00–12.00. Temat denna gång är Delaktighet, avsnitt tre i Tillämpningsanvisningarna.

Innehåll

Barn har rätt till delaktighet och inflytande i processer som rör deras liv enligt lagen om Barnkonventionen. På denna konferens ges möjlighet till inspiration och dialog kring vårt gemensamma uppdrag att utveckla arbetet med att säkra barns och ungas delaktighet (sida 14-16 i Tillämpningsanvisningarna).

  • Vad säger barnen själva?
  • Hur arbetar olika verksamheter som möter barn och unga
    med delaktighet?
  • Vad kan jag göra för att stärka barns röst?

Tillämpningsanvisningar i Göteborgsområdet syftar till att förankra och tydliggöra uppdragen i den länsgemensamma

Överenskommelse samverkan barns och ungas hälsa i Västra Götaland för alla verksamheter som möter barn och unga.

Målgrupp

Medarbetare och chefer inom kommun och region som möter barn och unga i sina verksamheter, representanter för brukar- och barnrättsorganisationer.

Syfte

Konferensen syftar till att realisera och sprida Tillämpningsanvisningarna. Bakgrunden är en ny överenskommelsen om Samverkan för barns och ungas hälsa, som tillsammans med Riktlinje för Samordnad Individuell Plan (SIP) har ersatt Västbus riktlinje.

Temagrupp Barn och unga har tagit fram tillämpningsanvisningar för Göteborgsområdets verksamheter som möter barn och unga utifrån den nya överenskommelsen. 

Detta är en fristående del av en konferensserie.
www.vardsamverkan.se/goteborgsomradet-tg-barnochunga 

Förberedelser 

Läs inför konferensen:

Tillämpningsanvisningar i Göteborgsområdet för Överenskommelse om Samverkan för barns och ungas hälsa (vgregion.se)

  • Struktur för samverkan
  • Tidiga insatser
  • Delaktighet (sida 14-16)
  • Barn och unga plancerade i samhällsvård 

När?

Datum: 31 mars 2023
Tid: klockan 9.00–12.00

Var?

Digitalt på Teams.

Teams-länk

Klicka här för att ansluta till mötet

Microsoft Teams-möte
Anslut från datorn, mobilappen eller rumenheten
Mötes-ID: 397 735 617 177
Lösenord: rQ7csK

Anmälan

Anmäl dig via Regionkalendern senast 24 mars.

Länk till anmälan: Spridningskonferens och dialog om samverkan för barns och ungas hälsa - Regionkalendern

Konferensen är kostnadsfri.

Delar av konferensen kan komma att spelas in.

Välkommen!

Senast uppdaterad: 2023-03-28 13:28