Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet Hoppa till chatbot

Lär dig lära ut SIP! Utbildning i september & oktober

Vi behöver bli fler som kan SIP - process och verktyg för samordnad individuell plan. Nu erbjuds du en möjlighet att bli SIP-utbildare i ditt närområde! Det är ett spännande uppdrag som gör skillnad för människor. Vi ger dig kunskap i SIP-metoden och tips på hur du kan lära ut den vidare till verksamheter

Lär dig lära ut SIP! Inbjudan till SIP-utbildare (samma text som nedan, i pdf-format)

Varför?

Alla personer som har behov av samordning av insatser från kommun och region ska erbjudas en SIP – samordnad individuell plan. SIP ska upprättas efter samtycke från den enskilde. Från 1 januari 2021 gäller en ny riktlinje för SIP i Västra Götaland. Den gäller alla åldrar. Införandet av nya arbetssätt kräver planering, tid och arbete. Det kan innebära olika saker i olika verksamheter, men alla som arbetar inom region och kommun ska ha kunskap om SIP, på alla nivåer. Vi behöver därför hjälpas åt att sprida kunskapen om SIP som process och verktyg för samordning av insatser för den enskilde.

När & var?

Utbildningen är en heldag, klockan 9-15. Utbildningen sker helt digitalt. Du behöver därför ha tillgång till egen dator med ljud och kamera för att kunna delta på utbildningen. Du kommer själv att vara aktiv under denna heldag, så testa gärna din utrustning i förväg så att du hörs och syns bra.

Datum?

Vi önskar att varje NOSAM väljer ett gemensamt datum för sina utsedda SIP-utbildare i sitt område. Anmälan sker genom att en person från ert NOSAM kontaktar delregional SIP-koordinator Agneta Bergqvist och bokar ert datum. Kontaktuppgifter nedan. Först till kvarn gäller!

Vecka Datum
v. 36 6 september
7 september
8 september
v. 39 27 september
28 september
30 september
v. 40 4 oktober
6 oktober
v. 41 11 oktober
13 oktober

Vad?

Utbildningen innehåller:

 • Samordning, samarbete, samsyn och samverkan
 • Olika begrepp inom SIP
 • Basinformation om SIP: riktlinje, process, lagar
 • Delaktighet och brukarinflytande
 • Redskap för att implementera SIP i verksamheten

Före utbildningen – Förberedelser & krav

Innan utbildningen kan påbörjas ska en plan för implementering i verksamheten upprättas av chef. Implementeringsplanen beskriver hur SIP-utbildaren ska sprida kunskap om SIP lokalt, och innehåller svar på nedanstående frågor:

 • Vilka professioner/verksamheter tar del av utbildningen?
 • Hur många utbildningstillfällen genomför SIP-utbildaren?

Utöver implementeringsplanen så ska följande vara uppfyllt före utbildningens start:

 • Du ska ha din chefs godkännande för att bli SIP-utbildare
 • Du ska ha planeringstid och tid för att utbilda
 • Du får gärna ha god pedagogisk vana
 • Du ska ha kännedom om SIP

Länkar till kunskap om SIP

Samordnad Individuell Plan, SIP i Västra Götaland

Samverkan för Barns och ungas hälsa - överenskommelse i Västra Götaland

SIP - Samordnad individuell plan i Göteborgsområdet

SIP för barn och unga (SKR)

SIP för vuxna och äldre (SKR)

Efter utbildningen – Nätverk & uppföljning

 • Nätverk: Du kommer kunna samverka och utbyta erfarenheter med andra SIP-utbildare i Göteborgsområdet genom ett nätverk som den delregionala SIP-koordinatorn sammankallar. Detta nätverk kommer att få information om SIP-nyheter och kompletterande utbildningar.
 • Uppföljning: Delregional SIP-koordinator kommer att efterfråga redovisning av genomförda utbildningar av SIP-utbildare i slutet på år 2021.

Frågor och mer information

Se kontaktuppgifter nedan.

Väkommen!

Agneta Bergqvist

Utvecklingsledare psykisk hälsa och SIP-koordinator
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Eva Nilsson

Utvecklingsledare SIP, med fokus på SIP i praktiken
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Lena Ekeroth

Processledare Temagrupp Barn och unga
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Frida Palm

Utvecklingsledare Samordnad hälsa, vård och omsorg / Samverkan för barns och ungas hälsa
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2021-05-24 14:11