Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Processer och dokument

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystem ska användas för att säkra kvalitet i, samt planera, leda och förbättra verksamheter.

Vårt kvalitetsledningssystem ska användas för att:

  • systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra Vårdsamverkan Fyrbodals kvalitet
  • planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra oss.

Med hjälp av processer och rutiner samt ett systematiskt förbättringsarbete ska vi uppnå kvalitet. Det systematiska förbättringsarbetet ska bestå bland annat av riskanalys, egenkontroll, hantering av avvikelser och dokumenthantering.


Senast uppdaterad: 2020-01-31 11:21