Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Närsjukvårdsgrupper

Närsjukvårdsgrupperna utgör grunden för den vårdsamverkan som sker lokalt. Närsjukvårdsgrupperna är sammansatta av representanter från olika verksamheter inom kommun och region med lokalt ansvar för frågor som rör vård, stöd, omsorg och skola.

Ett lokalt närsjukvårdsområde omfattar geografiskt en kommun. I Vårdsamverkan Fyrbodal ingår 15 kommuner. Inom varje lokalt närsjukvårdsområde sker samverkan både på strategisk ledningsnivå och operativ verksamhetsnivå. Dialog med berörda nämnder och styrelser kan ske på initiativ från politik eller berörda verksamheter.

Kansliet på Vårdsamverkan Fyrbodal har gjort en fördelning som innebär att var och en av de 15 Närsjukvårdsgrupperna har tilldelats sin egen kontaktperson. Som kontaktpersoner för Närsjukvårdsgrupperna är avsikten att kansliet regelbundet ska medverka på Närsjukvårdsgruppernas möten och fungera som länken mellan det regionala, delregionala och lokala vårdsamverkansarbetet och samtidigt kunna förmedla övergripande information om aktuella arbeten som pågår inom Vårdsamverkan. Utifrån aktuella och lokala behov kan kontaktpersonen utgöra ett processtöd vid Närsjukvårdsgruppernas möten. Om behov finns kan ansvariga processledare bjudas in till Närsjukvårdsgruppernas möten. 

Minnesanteckningar från Närsjukvårdgrupperna skickas till vardsamverkan.fyrbodal.nu@vgregion.se 
och publiceras av kansliet på den sida som tillhör respektive Närsjukvårdsgrupp.


Senast uppdaterad: 2018-03-16 13:57