Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

En lyckad Strategidag

Publicerad:

Strategidag 29 november 2018 ”Riv murarna”

En lyckad strategidag för Vårdsamverkan Fyrbodal!

Ett 70-tal deltagare från hela Fyrbodal samlades med representation av politiker, chefer och medarbetare bidrog till en lyckad dag. Efter att det fått information från olika goda exemplar från verksamheterna och från Emma Spak (SKL) arbetade vi flitigt i workshops med att ta fram gemensamma fokusområden för Fyrbodals samverkan. Kansliet jobbar vidare med uppdatering av målbeskrivning, fokusområden och aktiviteter koppat till workshops resultat.

Presentationsmaterialet:
Mobilt vårdteam Uddevalla 
Nära vård-Emma Spak
Rapport Mobilt vårdteam
Rapport Patientens upplevelser av vården inom Samverkande sjukvård
Närsjukvårdsteam från NU-sjukvården
UngVux-Centralen Åmål
Barnahus Fyrbodal

Konklusionen från workshoppen:

- Tydligare struktur, tydligare mål och uppföljning
- Mer hjälp med ordning och reda i Närsjukvårdsgrupperna. Kallelse, agenda, struktur.
- Gemensam avvikelsehantering och att samla upp gemensamma frågor att jobba vidare med.
- Fortsatt fokus på In- och utskrivningsprocessen, somatik och psykiatri.
- SIP
- Uppdragshandling till Närsjukvårdsgrupperna uppdateras och görs känd.
- Struktur för ledningsgrupp göras mer känd.
Sammanställning-Workshop
Sammanställning-Enkätsvar

Mobilt Vårdteam Uddevalla
Barnahus Fyrbodal
UngVux-Centralen Åmål
Emma Spak (SKL)
Närsjukvårdsteam från NU-sjukvården
Workshop
WorkshopPublicerad: