Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Västbus - en integrerad del i Vårdsamverkan

Västbus är en överenskommelse om samverkan mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götalands län. Ledningsgruppen för Vårdsamverkan Fyrbodal utgör delregional styrgrupp för Västbus.

Målgruppen för Västbus är barn och unga, 0-20 år, med en sammansatt psykisk/psykiatrisk och social problematik och som är i behov av tvärprofessionell kompetens för att få hjälp. Inom målgruppen finns en stor spridning vad gäller problemtyngd och behov av insatser. Västbus riktlinjer är därför utformade utifrån såväl förebyggande och tidiga insatser som specialistinsatser. För barnet är det en rättighet att få bli bemött med rätt resurser utifrån sina behov.

De frågor som rör Västbus delregionalt ingår i Vårdsamverkan Fyrbodal och är en integrerad del i Ledningsgruppens uppdrag. På samma sätt ingår Västbus som en uppgift för de lokala Närsjukvårdsgrupperna.    

En revidering av Västbus riktlinjer pågår under 2018. De nuvarande riktlinjerna (reviderade 2012) fortsätter gälla tills att revideringen är klar.


Senast uppdaterad: 2018-06-12 21:15