Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Hemsjukvårdsläkare

Vuxna patienter inskrivna i kommunal hemsjukvård i eget boende, med omfattande vård- och omsorgsbehov ska erbjudas teambaserad vård i hemmet. Hemsjukvårdsteamet består av mobil hemsjukvårdsläkare från vårdcentral, samt en eller flera yrkesprofessioner i kommunal hemsjukvård. Teamet arbetar personcentrerat och proaktivt, det vill säga arbetar bland annat med riskbedömningar, vårdplaner och läkemedelsgenomgångar för att förhindra undvikbara försämringar och komplikationer. Den mobila hemsjukvårdsläkaren ska vara patientens fasta medicinska vårdkontakt. Källa: Krav- och Kvalitetsbok 2021

Koordinatorer har tagit fram en checklistan till närsjukvårdsgrupper att ha som underlag till uppföljningen på lokal nivå.

Uppdraget för mobil hemsjukvårdsläkare finns beskrivet i Krav-och kvalitetsbok

Hemsjukvårdsläkarteam
Hemsjukvårdsläkarteam

Senast uppdaterad: 2018-03-23 15:07