Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Arbetsgrupp "Mini-Maria" i Fyrbodal

Ledningsgruppen för Vårdsamverkan Fyrbodal har tagit beslut om att inleda ett utvecklingsarbete för att med ”Mini-Maria” som förebild tillskapa en integrerad verksamhet för unga med missbruksproblem och psykisk ohälsa i Fyrbodal. En arbetsgrupp med representanter från kommuner, Barn- och ungdomspsykiatri, Vårdcentral och Ungdomsmottagning är utsedd och arbetar med frågan. 

Bland de mål som anges i Handlingsplan psykisk hälsa i Västra Götaland finns uttryckt att tidigt uppmärksamma bruk av alkohol och narkotika bland unga och att utveckla det förebyggande arbetet. Handlingsplanen pekar också på behov av inriktningsdokument för integrerade verksamheter/mottagningar för unga, där Fyrbodal 2017 tagit fram rapporten ”Samordnade insatser för ungdomar med missbruk och beroende i Fyrbodal” med förslag om att starta en ”Mini-Maria mottagning” i Fyrbodal. Den verksamhet som nu förbereds i Fyrbodal är tänkt att organisatoriskt höra hemma inom NU-sjukvården och att samfinansieras av VGR och anslutna kommuner i Fyrbodalsområdet.

Arbetsgruppens har i uppdrag att ge förslag på hur verksamheten kan organiseras för att på bästa sätt tillgodose behovet av tillgänglighet inom hela Fyrbodalsområdet. Förslag ska också tas fram förslag på hur verksamheten kan fungera som en resurs i det förebyggande arbetet, där även spel om pengar ingår.

Kansliet på Vårdsamverkan Fyrbodal svarar för processtöd till arbetsgruppen och Ledningsgruppen för Vårdsamverkan Fyrbodal utgör styrgrupp.

Arbetsgrupp

Processledare, Vårdsamverkan Fyrbodal:
Georg Fischer

Fyrbodals kommunalförbund:
Annica Johansson

Vänersborgs kommun:
Carina Augustsson

BUP:
Catharina Sundström

Munkedals kommun:
Clarie Engström

Vårdcentral Närhälsan Sylte och UPH:
Jeanette Blomquist Johansson

Ungdomsmottagningarna (UM):
Pia Gustavsson

Georg Fischer

Utvecklingsledare
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2019-02-18 14:41