Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Projekt VIBB i Skövde, Partille, Mölndal och Stenungsund

Med stigande ålder tappar många kontakten med tandvården samtidigt som risken för sjukdomar i tänder och munhåla ökar. Studier visar att 42 procent av de som är över 65 år redan vid sitt första beslut om kommunal biståndsinsats förlorat sin tidigare tandvårdskontakt.

Kostnadsfri tandvårdsundersökning 2020-2022

Erbjudandet gäller de som fyllt 65 år och bor i Skövde, Partille, Mölndal eller Stenungsund och har beviljats en biståndsinsats av kommunen enligt Socialtjänstlagen. De erbjuds en fri tandvårdsundersökning* hos tandläkare eller tandhygienist under 2020, 2021 och 2022. Läs mer om målgruppen nedan.
*Kostnadsfri basundersökning och vid behov enstaka röntgenbilder

Projekt VIBB, vårdinventering vid biståndsbeslut, drivs av Västra Götalandsregionen genom Tandvårdssamordning i samverkan med Folktandvården, privattandvården och de fyra VIBB-kommunerna som velat delta.

Oral ohälsa hos personer med tilltagande skörhet

Äldre personer med tilltagande skörhet omfattas inte av N-tandvården, som gäller personer med omfattande och varaktigt omvårdnadsbehov med små förbättringsutsikter eller som har beslut enligt LSS. Samtidigt är risken att utveckla kariessjukdom hög hos personer över 65 år och ökar med stigande ålder.

Projekt VIBB vill utveckla en metod för tidig upptäckt av oral ohälsa och systematisera en process för att säkra en regelbunden tandvårdskontakt med förebyggande vårdinsatser. Projektet drivs inom ramen för Hälso- och sjukvårdsavtalet mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i regionen med tillhörande Överenskommelse om samverkan om munhälsa.

Syftet är att

  • identifiera personer i riskzonen och ge möjlighet till upptäckt av ökad oral ohälsa samt i ett tidigt skede sätta in förebyggande åtgärder.
  • ge biståndshandläggare en rutin för att säkra att munhälsa och tandvård beaktas redan vid biståndsbedömning.

Senast uppdaterad: 2019-08-13 11:37