Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

SIP-processen

Här kan du läsa om SIP-processen på en övergripande nivå.

Ökad specialisering inom vård- och omsorgssektorn och mångfalden av utfö­rare, offentliga och privata, ställer höga krav på professionerna att samverka effektivt.

När flera verksamheter är involverade och ger stöd till en enskild kan det vara svårt för denne och dess närstående att veta vem som ska göra vad. Ofta vilar ett stort ansvar på personen själv och/eller närstående att samordna in­satser och vidarebefordra information mellan aktörerna.

Här kan du läsa mer om hur varje moment i SIP-processen går till. I vissa sammanhang och för vissa målgrupper skiljer sig SIP-processen åt. Det kan du läsa mer om i avsnitten:

  • SIP som verktyg i samverkan för barn och ungas hälsa 
  • SIP som verktyg i samverkan för vuxnas hälsa

Senast uppdaterad: 2020-08-20 09:48