Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Lokal handlingsplan som involverar nyckelaktörer

Illustrerad bild på dokument med nyckel på

Sidan är under uppbyggnad!

Medarbetare i kommunerna och regionen som möter patienter/ brukare i sin vardag har en viktig uppgift i att uppmärksamma när personer visar tecken på risk för suicid. Det suicidpreventiva arbetet ska bedrivas inom ramen för befintlig samverkansstruktur. Handlingsplanen ska innehålla gemensamma mål, aktiviteter, mått på förväntat resultat samt ange former för samverkan. Arbetet ska bl a bygga på antagna avtal och överenskommelser.

Andra viktiga nyckelaktörer i det suicidpreventiva arbetet är Länsstyrelsen, Trafikverket, SOS Alarm, Räddningstjänsten, Polismyndigheten, Kriminalvården, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, företagshälsovård, lärosäten samt aktörer inom civilsamhället t ex trossamfund och ideella organisationer.

Indikatorer

  • Lokal handlingsplan för suicidprevention.

Läs mer 


Senast uppdaterad: 2021-06-29 14:04