Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Suicidpreventivt arbete i Västra Götaland

Målet med Handlingsplan Suicid är att antalet suicid i Västra Götaland ska minska med 40 procent till år 2025. Här får du stöd i det regionala, delregionala och lokala suicidpreventiva arbetet.

Handlingsplan för suicidprevention

Sedan hösten 2020 finns det en länsgemensam handlingsplan för suicidprevention. Denna är antagen i Vårdsamverkan Västra Götaland, VVG samt det Politiska samrådsorganet (SRO) ställde sig under våren 2020 bakom handlingsplanen. Hälso-och sjukvårdsstyrelsen fattade beslut om handlingsplanen den 15 oktober 2020.

På kommunsidan ställde sig VästKoms styrelse bakom förslaget under hösten 2020 och rekommenderade kommunalförbunden och i samtliga kommuner i länet att göra detsamma. Vilket majoriteten (i princip alla kommuner) av alla kommuner i länet gjort.

Målet med Handlingsplan Suicid är att antalet suicid i Västra Götaland ska minska med 40 procent till år 2025. Målet är ett delmål i arbetet med nollvisionen.

Planen ska utgöra en gemensam grund för kommunernas och regionens suicidpreventiva arbete. Det kan även utgöra grund för samarbete med andra aktörer. Handlingsplanen sträcker sig fram till och med 2025.

Länsgemensam samordnare

För att stärka arbetet med att genomförandet av den länsgemensamma handlingsplanen för suicidprevention i länet har det anställts en länsgemensam samordnare. I vars uppdrag ingår att i samverka med VGR:s suicidpreventionssamordnare samt kommunala representanter med motsvarande uppdrag, i den mån sådana finns, skapa struktur för organisering av det suicidpreventiva arbetet i länet och utveckla samverkan mellan olika aktörer på länsnivå inom området suicidprevention.

Målgrupp för webben

Informationen på den här webbsidan riktar sig i första hand till dig som arbetar med suicidprevention och informationen syftar till att utgöra ett stöd för det regionala/delregionala och lokala suicidpreventiva arbetet. Målsättningen är att det ska vara lätta att hitta relevant kunskapsstöd för sitt arbete samt att kvalitetssäkra det kunskapsstöd som används.

 


Senast uppdaterad: 2023-10-11 10:14