Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Handlingsplan för Suicidprevention

Målet med Handlingsplan Suicid är att antalet suicid i Västra Götaland ska minska med 40 procent till år 2025. Målet  är ett delmål i arbetet med nollvisionen.

Planen ska utgöra en gemensam grund för kommunernas och regionens suicidpreventiva arbete. Det kan även utgöra grund för samarbete med andra aktörer.

Handlingsplanen gäller till 2025

VVG samt det Politiska samrådsorganet (SRO) ställde sig under våren 2020 bakom handlingsplanen. Hälso-och sjukvårdsstyrelsen fattade beslut om handlingsplanen den 15 oktober 2020.

På kommunsidan ställde sig VästKoms styrelse bakom förslaget under hösten och rekommenderade kommunalförbunden och i samtliga kommuner i länet att göra detsamma.

Handlingsplanen sträcker sig fram till och med 2025.

Länsgemensam samordnare

För att stärka arbetet med att genomföra den länsgemensamma handlingsplanen för suicidprevention i länet anställs en länsgemensam samordnare. I uppdraget ingår att i samverkan med VGR:s suicidpreventionssamordnare samt kommunala representanter med motsvarande uppdrag, i den mån sådana finns, skapa struktur för organisering av det suicidpreventiva arbetet i länet och utveckla samverkan mellan olika aktörer på länsnivå inom området suicidprevention.

Inspelning av föredragen vid lanseringen av suiciplanen

Ta del av inspelningen från lanseringen av handlingsplan för suicidprevention i Västra Götaland.

För att aktivera textning klicka på  ”CC” ner till höger. Välj sedan ”Svenska”

Du kan se hela lanseringskonferensen i ett sträck. Vill du istället se en enskild föreläsning, eller dela upp konferensen på flera tillfällen, så kan du spola fram till den eller de delar du vill se. Nedan ser du var i filmen de olika föredragen startar och slutar.

Inledning – Suicidprevention, ett gemensamt ansvar!

Tid: 00:00-20:15
Annelie Assmundson Bjerde, enhetschef, Välfärdsutveckling, VästKom, Karin Möller, regionchefläkare och biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör, samt Viveca Reimers, chef för avdelning Social hållbarhet, Västra Götalandsregionen.

Suicidprevention utanför vården samt lokalt exempel från Strömstad

Tid: 20:15-55:30
Gergö Hadlaczky, verksamhetschef vid Nationell centrum för suicidforskning och prevention (NASP) samt adjungerad forskare, Karolinska Institutet.
Anna-Lena Sandstedt, socionom, barn- och elevhälsan samt Marie Persson, psykiatrisjuksköterska, socialtjänstens vuxenhet, Strömstads kommun.

Civilsamhällets roll i det suicidpreventiva arbetet.

Tid: 55:30-1:10:25
Sonny Wåhlstedt, ordförande och verksamhetsansvarig, Nationell samverkan för psykisk hälsa i Göteborg och Västra Götaland (NSPHiG) och styrelseledamot i Suicide Zero.

Vem inom hälso- och sjukvården möter suicidnära patienter? (utifrån pågående retrospektiv studie av individer som tagit sitt liv 2015)

Åsa Westrin, professor, överläkare, Lunds universitet, Förvaltningen psykiatri och habilitering, Region Skåne.

Syftet med den pågående nationella studien av journaler är att undersöka den sjukvård som patienter har fått 24 månader innan suicid. Frågeställningarna berör vad personerna sökt för samt vilken vård de erbjudits och erhållit i nära anslutning till dödsfallet. Kontakt med närstående, faktorer gällande suicidrisk och psykisk status undersöks särskilt. Även granskning av samtliga Lex Maria ärenden avseende suicid i Sverige 2015. Undersökningen startade hösten 2017. Studiens resultat är inte publicerat och därför kan vi inte offentliggöra Åsas presentation och bilder.

En liten insats kan göra stor skillnad!

Tid: 1:10:25:1:41:50
Föreläsare: Ullakarin Nyberg, psykiater, överläkare, med.dr. och suicidforskare med bakgrund inom onkologi. Norra Stockholms Psykiatri, Stockholms Läns Sjukvårdsområde.

Avslutning med framåtblick

Tid: 1:41:50:1:42:24
Madeleine Nilsson, processledare Psykisk Hälsa, VästKom
Mia Harty och Lars Paulsson, regionutvecklare samt regionala samordnare suicidprevention, Västra Götalandsregionen.

Malin Frisk

Länssamordnare Suicidprevention
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Madeleine Nilsson

Processledare Västkom
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Mia Harty

Processledare (VGR)
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Lars Paulsson

Processledare (VGR)
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2021-04-26 09:28