Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk

Västra Götalandsregionen och länets kommuner har en skyldighet enligt Hälso- och sjukvårdslagen och Socialtjänstlagen att träffa överenskommelse om samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk. En reviderad överenskommelse togs fram i samband med det nuvarande Hälso- och sjukvårdsavtalet.

Målgrupperna är personer i alla åldrar med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk som har behov av insatser från både kommunen och Västra Götalandsregionen.

Syftet är att personer i målgrupperna ska ges möjligheter till återhämtning och delaktighet i samhällslivet på samma villkor som andra.

Överenskommelsen reglerar samarbete och ansvarsfördelning för de båda målgrupperna och förutsätter organiserad delregional och lokal samverkan.

Kommunen ska främja invånarnas ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor, aktiva del i samhällslivet.

Västra Götalandsregionen ska medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador genom att erbjuda hälso- och sjukvårdsinsatser i så väl öppen som sluten vård.

Gemensam värdegrund

Samarbetet mellan parterna ska kännetecknas av att:

... individens behov, inflytande och självbestämmande alltid är utgångspunkt för vården och omsorgen.

... utifrån individens perspektiv ska vården och omsorgen vara lättillgänglig, effektiv och säker med god kvalitet och gott bemötande.

... varje medarbetare aktivt bidrar med sin kunskap och kompetens samt samarbetar så att vården och omsorgen upplevs som en välfungerande helhet.

Gemensam planering

Huvudmännen ska tillsammans upprätta en Samordnad individuell plan, SIP, när den enskilde har behova av insatser från båda huvudmän. Planen ska upprättas när VGR eller kommunen bedömer att den behövs och om den enskilde samtycker.

Läs mer om Samordnad indivuell plan, SIP. 


Senast uppdaterad: 2018-06-29 14:17