Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Regionalt resurscentrum psykisk hälsa - RCPH

Regionalt resurscentrum psykisk hälsa är en stödfunktion som håller på att byggas upp för bland annat kunskapsstöd och utvecklingsarbete inom området psykisk hälsa.

Enligt 2017 års överenskommelse Psykisk hälsa mellan regeringen och SKL (Sveriges kommuner och landsting) ska SKL stödja att det skapas en struktur som medverkar till att förstärka styrningen med kunskap inom området psykisk hälsa.

SKL tillförde under 2017 medel för att utveckla sex stycken regionala resurscentrum (RCPH) inom psykisk hälsa.

Överenskommelsen poängterar att den nya strukturen ska inbegripa både kommuner och landsting/regioner.

Läs mer:

Vägledning för de delregionala vårdsamverkansgruppernas framtagande av lokala tillämpningsanvisningar av Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom

Socialstyrelsen utkom i december 2017 med Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom, som ersätter tidigare riktlinjer från 2010. För att tydliggöra ansvar och samarbete och tillsammans säkerställa en god vård och omsorg av den demenssjuke finns en vägledning för de delregionala vårdsamverkansgruppernas framtagande av lokala tillämpningsanvisningar. Vägledningen är ett första samarbete mellan huvudmännen som sker inom ramen för etableringen av ett regionalt resurscentrum för psykisk hälsa (RCPH), 

Madeleine Nilsson

Processledare Västkom
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Ulrika Söderlund

Regionutvecklare VGR
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2018-04-26 16:26