Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Nationellt kunskapsstöd för vård- och stöd vid psykisk ohälsa

Nu lanseras en webbplats med samlad kunskap som ska stärka samverkan och helhetssyn på individens behov av vård och stöd.

Oktober är en månad då vi uppmärksammar psykisk hälsa, bland annat Världsdagen för psykisk hälsa den 10 oktober.

Visste du att vi har ett samlat nationellt kunskapsstöd för vård- och stödinsatser vid psykisk ohälsa? På webbplatsen vardochinsats.se finns nationella vård- och insatsprogram inom psykisk hälsa som ska ge oss rätt kunskap i mötet mellan medarbetare och individ i skola, socialtjänst, primärvård och specialistpsykiatri.

Kunskapsstödet är ett exempel på hur vi arbetar kunskaps- och evidensbaserat för att stärka samverkan mellan primärvård, psykiatri, skola och socialtjänst för en bättre helhetssyn på individens behov. Men även för att skapa trygghet och delaktighet för patienter, brukare och anhöriga.

Martin använder kunskapsstödet i handledning

Martin Karlsson är stödpedagog vid ett boende med särskild service med inriktning psykiatri/psykos/schizofreni i Biskopsgården i Göteborg. Han använder kunskapsstödet framför allt när han håller metodhandledningar med kollegor, där de tillsammans försöker hitta svar på de frågor de har kring behandling.

- Vi vill att de metoder vi använder ska ha ett avstamp i forskningen och att de visat sig vara bra mot de målgrupper vi arbetar med. Det är viktigt att ha uppdaterad information eftersom området psykiatri hela tiden förändras.

Christer använder kunskapsstödet för att underlätta samverkan

Christer Fridolfsson är psykolog på Närhälsan i Herrljunga. Han använder kunskapsstödet för att känna sig mer trygg i sitt arbete när det gäller att ha den senaste kunskapen kring behandling i ett område som förändras ofta.

Christer använder även vård- och insatsprogrammen i kontakt med patienten och för att underlätta samverkan med andra aktörer.

- Ofta är ju flera aktörer involverade i behandling och stöd, såväl anhöriga och socialtjänst som skola. Kunskapsstödet vänder ju sig till alla aktörer som finns runtomkring patienten så på så sätt är det ett väldigt användbart verktyg som underlättar samverkan, säger Christer.

Nyfiken på att veta mer om hur Martin och Christer arbetar med vård-och insatsprogrammen? Se filmen!

Thomas Westerberg

Kunskapsstyrning Psykisk hälsa, Västra Götaland
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Eva Hallberg

Regionutvecklare, Team Kunskapsstöd för psykisk hälsa (KPH)
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer