Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Brukarmedverkan

För att på bästa sätt kunna utveckla ett kunskapsbaserat arbetssätt, behöver enskilda brukares upplevelser tas tillvara. Detta kan ske genom att brukarföreträdare erbjuds vara delaktiga i arbetet med att utveckla vård och omsorg. Sedan november 2018 pågår en satsning på att utveckla brukarmedverkan i Västra Götaland.

Satsningen går ut på att stärka systematisk brukarmedverkan regionalt, delregionalt och lokalt, för att nå de uppsatta målen i Handlingsplanen för psykisk hälsa i Västra Götaland.

Uppdraget

Med utgångspunkt från den kartläggning om brukarmedverkan som genomfördes under 2017, handlar uppdraget om att utveckla arbetssätt, strukturer och rutiner kring systematisk brukarmedverkan. Samverkan ska skapas utifrån varje vårdsamverkansgrupp och de verksamheter och föreningar som finns i respektive geografiska område.

Arbetet pågår under 2019. Det kan förlängas om regeringen och SKR tecknar en överenskommelse om fortsatta insatser inom området psykisk hälsa och att området brukarmedverkan fortsatt prioriteras.

Samverkande parter 

De parter som arbetar tillsammans med satsningen på brukarmedverkan är:

  • Kommunerna via kommunalförbunden och VästKom
  • Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i Göteborg och Västra Götaland (NSPHiG).

Sara Svensson

Koordinator för brukarorganisationerna
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Catharina Sundström

Processledare Psykisk hälsa; VästKom
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Ulrika Söderlund

Regionutvecklare VGR
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2021-02-24 11:22