Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Rehabilitering och habilitering

Barn och vuxna med behov av rehabilitering och habilitering behöver ofta insatser både från hälso- och sjukvård och från socialtjänst och många olika yrkesutövare är involverade. Ibland behöver insatserna samordnas så att de kan ges i rätt ordning, både för brukarens bästa och för att undvika onödigt dubbelarbete.

Västra Götalandsregionen och VästKom har tagit fram tillämpningsanvisningar för socialstyrelsens föreskrift kring samordning av insatser för habilitering och rehabilitering.

I länet finns också en vägledning kring rehabilitering och habilitering inom öppenvård för vuxna personer i Västra Götaland. Vägledningens syfte att tydliggöra sjukgymnasternas och arbetsterapeuternas ansvar.

Rehabilitering och habilitering är målinriktade insatser där individens möjligheter till inflytande ska beaktas och säkras. Detta gäller hela processen; utredning, bedömning, målsättning, planering samt genomförande, uppföljning och utvärdering.

Definitioner

Med rehabilitering menas insatser som bidrar till att en person med förvärvad funktionsnedsättning, utifrån dennes behov och förutsättningar, återvinner eller bibehåller bästa möjliga funktionsförmåga samt skapar goda villkor för ett självständigt liv och ett aktivt deltagande i samhällslivet.

Habilitering bidrar till att en person med medfödd eller tidigt förvärvad funktionsnedsättning, utifrån dennes behov och förutsättningar, utvecklar och bibehåller bästa möjliga funktionsförmåga samt skapar goda villkor för ett självständigt liv och ett aktivt deltagande i samhällslivet.

Anneli Assmundson Bjerde

Chef Välfärdsutveckling, VästKom
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2021-02-24 14:49