Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

"Vi behöver mötas i denna form för att tillsammans lyckas utveckla Mobil närvård"

Ny ansökningsomgång och beslut om breddinförande i hela länet gör arbetssättet Mobil närvård högaktuellt.

- Kul att detta evenemang är slutsålt, inleder Karin Fröjd, regional projektledare för Mobil närvård, Västra Götalandsregionen koncernkontoret, och blickar ut över en fullsatt konferenssal i Göteborg när årets andra nätverksträff för Mobil närvård i Västra Götaland hölls förra veckan.

Det är dags för en ny  ansökningsomgång för medel för förstärkta läkarresurser i hemsjukvården där kommun, primärvård och slutenvård samverkar kring personer 65 år och äldre med omfattande vårdbehov. Flera projekt är igång runt om i länet och fler ska det bli, den 22 maj 2016 beslutade Hälso- och sjukvårdsstyrelsen att Mobil närvård ska breddinföras i hela Västra Götaland.
Inför denna ansökningsomgång med deadline 30 september i år skärps kraven något. Mobil närvård bygger på samverkan i hela kommuner eller stadsdelar och Karin Fröjd pekar på vikten av trepartssamverkan för att få medel år två. I tillägg ska de pågående projekten även lämna projektrapport och verksamhetsplan samt genomgå en följeutvärdering.

Styrning och ledning med mandat är A och O
Att nätverksträffar som denna behövs för att komma framåt i arbetet och lyckas med Mobil närvård är det inga tvivel om.
- Vi behöver mötas i denna form för att få kreativitet och kraft för att tillsammans lyckas utveckla Mobil närvård, säger Karin Fröjd.
Även en gemensam ledningsstruktur som stödjer samarbetet och har mandat att ta beslut är A och O för att lyckas. Likaså en gemensam politisk viljeriktning och ett lärande mellan de olika projekten via exempelvis nätverksträffar eller studiebesök.

Lärande uppföljning
Det är ett omfattande förändringsarbete att arbeta med Mobil närvård och att implementera arbetssättet på lång sikt, även efter projektmedlens slut.
- Idag arbetar många av oss i våra respektive stuprör och vi måste tänka om från en verksamhetsstyrd till en målgruppsstyrd vård, menar Dag Norén, följeutvärderare av Mobil närvård i Västra Götaland.
Dag Norén har sedan årsskiftet intervjuat de olika projekten i länet för att få en bild av vilka framgångsfaktorer, utmaningar och behov som finns inför den kommande lärande uppföljningen och utvärderingen. I nästa steg påbörjas under hösten ett arbete tillsammans med FoU i Väst där metodik för lärande uppföljning och utvärdering kommer processas fram tillsammans med en utsedd referensgrupp. En pilot av uppföljningen kommer troligen rullas ut innan årsskiftet och tanken är att samtliga pågående projekt ska genomgå uppföljningen 2017.

Under nätverksträffen presenterade Marianne Alärd, projektledare för Mobil närvård Västra Götaland, ett första förslag för att visuellt presentera resultatet av denna lärarande uppföljning där en patientresa står i centrum. Tanken är att varje projekt ska följa en eller två patienter över tid och registrera alla händelser som sker kring patienten efter, men även innan, inskrivning i närsjukvårdsteam. Detta för att få en praktisk bild av arbetssättet som kan skapa nya lösningar och förbättringar. Feedback kring uppföljningen inhämtades under dagen och majoriteten var positiv. Viktigt är dock att registreringen av händelser görs enkel och användarvänlig, gärna via en responsiv webbaserad applikation där resultatet är tillgängligt för alla att hämta ut.

Våga prova nya metoder
Mot slutet av dagen fick deltagarna en gedigen dos inspiration. Sergio Garay, tidigare projektchef för Hälsostaden Ängelholm och numera stadsdelsdirektör i Västra Hisingen, menade att allt går om man vill, och det går att göra på kort tid. I Ängelholm har de lyckats minska antalet oplanerade slutenvårdsinläggningar med 87 procent med hjälp av  mobila akutteam och närsjukvårdsteam.
- Allt vi har gjort i Ängelholm har vi snott, bland annat från Skaraborgsmodellen. Sitt inte och vänta på direktiv, bygg relationer och dra igång arbetet, var Sergio Garays budskap.
Mobil närvård bygger på relationer och inte avtal och papper menar Sergio Garay, därför är det otroligt viktigt att mötas. Här i Västra Götaland fortsätter vi under hösten med två projektledarträffar samt ytterligare en nätverksträff i Västra Götaland den 14 december. Mer information kommer längre fram.


Senast uppdaterad: 2018-04-18 15:03