Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Delta i referensgrupp om Uppföljning av Mobil närvård ur ett patientperspektiv

Publicerad: Uppdaterad:

För att stödja lärande i hemsjukvårdsteamen och för att utvärdera projektet Mobil närvård kommer ett verktyg utvecklas där så kallade patientresor dokumenteras. En patientresa är en slags processkartläggning för en enskild patient som beskriver olika aktiviteter som sker, till exempel hembesök av läkare, vårdplaneringsmöten, akutbesök på sjukhus, brytpunktssamtal eller läkemedelsgenomgångar. På så vis erhålls en totalbild av vilka vårdaktiviteter som görs kring patienten och hur flödet av aktiviteter ser ut och förändras över tid.

Vi söker nu personer som på olika sätt jobbar med Mobil närvård i Västra Götaland och är intresserade av att delta i en referensgrupp kring utvecklingen av uppföljningsverktyget. Du kan exempelvis vara läkare i primärvården, sjuksköterska i hemsjukvården, chef inom äldreomsorgen, biståndshandläggare, arbetsterapeut, fysioterapeut och/eller ingår i en styrgrupp för ett mobilt närvårdsteam. Syftet med referensgruppen är bland annat att få synpunkter på vilka vårdaktiviteter som ska kartläggas, testa en första version av verktyget samt förankra det bland användarna.

Referensgruppen leds av Theresa Larsen, projektledare på FoU i Väst/GR och Anna Karlsson, kommunikatör i projektet Mobil närvård.

Tid och plats

Referensgruppen träffas fredagen den 28 oktober kl. 9-11 samt tisdagen den 6 december kl 9-11 på Göteborgsregionens kommunalförbund, Anders Personsgatan 8 i Norra Gårda i Göteborg. Klicka här för en vägbeskrivning.

Anmälan

Anmälan görs via mejl till Theresa Larsen, theresa.larsen@grkom.se, senast fredagen den 14 oktober. Ange namn, e-postadress, telefonnummer, titel samt arbetsplats.

Antalet platser i referensgruppen är begränsade. Vid många anmälningar kommer vi välja ut deltagare för att få en så stor spridning som möjligt avseende profession, verksamhetstillhörighet och geografisk hemvist.


Publicerad:
Uppdaterad: