Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Stöd för förälder/anhörig

Din kommun kan ofta hjälpa er om ni har det svårt. Det finns olika slags enheter, mottagningar och projekt som vänder sig till just barn och ungdomar.  Om ditt barn/ungdom har behov av hjälp eller redan har stöd från flera oika håll, kanske din behandlare, handläggare eller skolans rektor föreslagit att bjuda till ett s.k. Västbusmöte.

På din kommuns hemsida finns oftast information om de enheter och liknande som finns just där. På 1177.se finns också en sammanställning över landsting och regioner med länk till kommunerna i Västra Götaland, länken går till en huvudsida om stöd och hjälp. På sidan hittar du fakta, råd och stöd kring barns hälsa, utveckling, rättigheter, sjukdomar och vård. 

Kommunal hjälp för unga - länk till sammanställning över kommunerna i Västra Götaland och deras sidor om stöd och hjälp. 

Om ditt barn/ungdom har behov av hjälp eller redan har stöd från flera olika håll, kanske din behandlare, handläggare eller skolans rektor föreslagit att bjuda till ett s.k. Västbusmöte. Här kan du se och läsa mer om vad det är och hur det kan vara till hjälp. Informationen "Välkommen på Västbusmöte" finns också att skriva ut i A4-format under "Dokument" nedan.

Vad är Västbus?

Västbus är en överenskommelse om hur verksamheter som arbetar med barn och unga i Västra Götaland ska hjälpas åt när ett barn eller en ungdom inte mår bra. Det kan handla om problem i skolan eller med kompisar, psykisk ohälsa som ångest eller depressioner men också olika typer av funktionsnedsättningar.

Västbus är antagen av alla verksamheter som arbetar med barn och unga i Västra Götalandsregionen, både kommun och sjukvård. Det gör att alla har samma skyldighet att komma på ett Västbusmöte om man blivit kallad.

Här kan du se en film där en pappa berättar om samverkansmöte/SIP, från Uppdrag Psykisk hälsa hos SKL. 

Varför finns Västbus? 

När ett barn eller en ungdom inte mår bra och situationen omkring inte riktigt fungerar kan det behövas hjälp från flera håll. Då kan det vara viktigt att snabbt träffas för att se vad vi tillsammans kan göra för att situationen ska bli bättre.

Det kan göras genom ett Västbusmöte. Enligt överenskommelsen ska Västbusmöte ske senast inom 3 veckor.

Vad är ett Västbusmöte?

Istället för att du som förälder ska behöva ha flera möten på olika ställen om ditt barn, försöker man samlas tillsammans på ett så kallat Västbusmöte.

Vilka kan vara med?

Det är barnets eller ungdomens behov av stöd som avgör vilka som kallas, men det kan till exempel vara personal från ungdomsmottagning, skola, habilitering, vårdcentral/BUP och socialtjänst som träffas tillsammans med familjen.

Vem kan kalla till ett Västbusmöte?

Alla som jobbar med barn och ungdomar kan föreslå ett Västbusmöte. Tillsammans kommer personal och familj överens om vilka som ska delta och hur det ska se ut. 
Det kan vara viktigt att tänka till så mötet är lagom långt, på en tid som passar alla och att alla får komma till tals.

Mötet kan handla om att:

... få en gemensam bild av stödbehov.

... dela varandras kunskaper.

... se till att hjälp sker i rätt ordning.

... säkerställa att viktig information når alla.

... följa upp hur det går.

Mötet ska dokumenteras i en samordnad individuell plan, (SIP), så att alla som deltar på Västbusmötet vet vad som bestämts.

Under själva mötet bryts sekretessen som annars finns mellan verksamheterna för att kunna samarbeta på ett bra sätt, därför behövs ett samtycke från vårdnadshavare.

Vad händer efter mötet?

Det som bestämts under Västbusmötet skrivs ner i en plan som kallas SIP, samordnad individuell plan. Det är allas gemensamma dokument, även familjens, för att veta vad som har beslutats och för att kunna följa upp hur det går.

Det kan till exempel bestämmas att man behöver träffas igen, kanske bjuda in någon ytterligare person som kan vara till hjälp eller att göra olika saker mellan mötena.

Samverkans innehåll och form kan variera efter vilka behov som finns – det viktiga är att samverkan leder till att det blir bättre!


Senast uppdaterad: 2018-03-26 18:12