Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Regional samverkan

Västbus riktlinjer anger att Västra Götaland ska ha en länsövergripande, regional styrgrupp för att strategiskt stödja det delregionala och lokala Västbusarbetet. Styrgruppens uppdrag är att vara en sammanhållande funktion i Västra Götaland avseende utveckling och implementering av Västbus riktlinjer. De är ansvariga för att diskutera de strategiska, övergripande frågorna såsom komplicerade frågeställningar och hinder för samverkan och ge råd till de delregionala ledningsgrupperna utifrån händelseanalyser. Styrgruppen skall följa upp arbetet i länet, initiera och genomföra gemensamma kompetensutvecklingsinsatser samt årligen avge rapport til huvudmännen.

Förändrad struktur 2016

En dialog har förts med huvudmännen kring en förändrad uppdragsbeskrivning för styrgruppen eftersom arbetet kring Västbus/barn och unga i länet behöver ses över. Ett beslut om förändring av strukturen har fattats i juni 2016 och styrgruppen i sin nuvarande form har därmed upplösts. I avvaktan på ny struktur kan huvudmännens representanter gällande länssamverkan kontaktas. Ett nytt beslut väntas hösten 2018. 

Charlotta Wilhelmsson

Processledare Västkom
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Ulrika Söderlund

Regionutvecklare VGR
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2018-04-09 15:24