Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Lokal samverkan

Västbus riktlinjer anger att varje kommun/stadsdel ska ha en lokal Västbusgrupp för att stödja det praktiska arbetet med riktlinjerna så att de barn, ungdomar och familjer som behöver hjälp också får det.

Den lokala Västbusgruppen består av chefer eller företrädare för de olika verksamheterna som omfattas av riktlinjerna. De representerar t.ex. socialtjänsten, skolan, primärvården eller barn- och ungdomspsykiatrin. Gruppen är ett forum för information och dialog mellan verksamheterna för att underlätta samverkan men deras uppdrag är också att sprida kunskap om Västbus och följa upp hur det fungerar i praktiken. 

De lokala Västbusgruppernas uppdrag och sammansättning

De lokala Västbusgrupperna i respektive kommun/stadsdel är avsedda som en plattform för dialog och informationsutbyte, möjlighet att diskutera både svårigheter och möjligheter i tillämpningen av Västbus och vara ett forum för uppföljning samt utveckling genom att inventera och initiera lokala utbildningsbehov. Ordförande för de lokala grupperna skall även i enighet med riktlinjerna årligen träffas tillsammans med den delregionala ledningsgruppen för att ge möjlighet till att diskutera detta gemensamt. 

Struktur och rutiner för samverkan på lokal (kommun/stadsdels-) nivå formeras utifrån lokala förutsättningar, det innebär att deltagandet och representationen kan se olika ut. I vissa kommuner/stadsdelar finns Västbusgrupper, andra har samverkansgrupper även med parter utöver vad som föreskrivs i Västbus tex. polisen och fritid. 

Årsberättelsen, en del av uppdraget

Den lokala Västbusgruppen skall årligen återkoppla till den delregionala ledningsgruppen senast 1/3 med en årsberättelse innehållande följande uppgifter:

  • Gruppens sammansättning: medlemmarnas namn, funktion och organisation
  • Antal möten i den lokala gruppen som ägt rum under året
  • Utbildningsinsatser som ägt rum under året
  • Antal avvikelser och analys av dessa 

Tillsammans med ovanstående dialog som årligen skall ske i det delregionala forumet, skapar detta en både en bild av arbetet under året som gått men också arbetet som förestår under kommande år. 

Mall för årsberättelse för lokal Västbusgrupp.

Kontaktuppgifter når du här:


Senast uppdaterad: 2018-04-09 13:57