Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Delregional samverkan

Västbus riktlinjer anger att varje geografiskt vårdsamverkansområde ska ha en delregional Västbusgrupp för att strategiskt stödja de lokala Västbusgruppernas arbete. I Västra Götaland finns sex delregionala vårdsamverkansområden.

Den delregionala gruppen består av verksamhets-/socialcheferchefer, rektorer och andra företrädare för de olika verksamheterna som omfattas av riktlinjerna. Gruppen är ett forum för information och dialog mellan verksamheterna för att underlätta samverkan men deras uppdrag är också att sprida kunskap och följa upp hur det fungerar i praktiken genom utbyte med de lokala grupperna.

De delregionala Västbusgruppernas uppdrag och sammansättning

Varje delregional ledningsgrupp är geografiskt knuten till ett sjukhus- samt kommunalförbundsområde, den delregionala samverkan kring Västbus sker i dessa vårdsamverkansgrupper. Vårdsamverkansgrupperna är ett forum där representanter för kommunerna i det geografiska området samt representanter från sjukvården för sjukhusområdet, möts i samverkan kring gemensamma frågor som bl.a rör barn och unga såsom Västbus.

Den delregionala ledningsgruppen äger linjeansvaret för samverkan och ska gemensamt ansvara för genomförandet. Denna grupp är sammansatt av:

  • Verksamhetschefer för barn- och ungdomspsykiatri
  • Socialchefer eller motsvarande i kommuner/stadsdelar
  • Skolchefer eller motsvarande i kommuner/stadsdelar
  • Företrädare för primärvård
  • Företrädare för habilitering

Kontaktuppgifter och mer information om det delregionala arbetet hittar du här:

Årsberättelsen och träff med de lokala grupperna, en del av uppdraget

Varje delregional Västbusgrupp ska årligen återkoppla till den regionala styrgruppen senast 1 juni varje år med en sammanställning av arbetet kring Västbus i respektive delregion under året som gått. Underlaget till detta får den delregionala gruppen genom de lokala gruppernas årsberättelser men också genom att årligen samla de lokala grupperna eller deras ordförande för avstämning. Syftet med att samla de lokala grupperna är att följa upp vilket arbete som pågår, kartlägga utvecklingsområden och behov av kompetensutveckling d.v.s. på vilket sätt den delregionala gruppen på bästa sätt kan stödja det lokala arbetet.

Mall för årsberättelse för lokal Västbusgrupp.


Senast uppdaterad: 2018-04-09 14:09