Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Samverkan - Västbus

Västbus riktlinjer har ersatts

VästBus tidigare riktlinjer ersätts av denna överenskommelse samt av ”Riktlinje för Samordnad individuell plan för kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen”

Tidigare Västbus-material, finns kvar fram till 1/10.

Överenskommelse för barns och ungas hälsa

Riktlinjerna beslutades politiskt i Västra Götalandsregionen och de 49 kommunerna 2005. Därefter antogs en revidering av riktlinjerna under 2012. Våren 2018 pågår på nytt revidering av riktlinjerna med målet att den nya versionen ska börja gälla 2019, efter att även den antagits av kommunerna och regionen.

Vad sägs i riktlinjerna om samverkan?

Väl fungerande samverkan bygger på god kännedom om varandras verksamheter samt respekt för de olika uppdragen. All personal som deltar i samverkan bör ha en god kännedom om de olika förutsättningar som finns för samarbetspartens uppdrag.

Det är en också en skyldighet att informera andra huvudmän om planerade förändringar i den egna verksamheten som kan påverka förutsättningarna för samverkan eller samordning, eller få konsekvenser för andra huvudmän.

I Västbus riktlinjer framgår det att huvudmännen skall svara för att kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte sker mellan verksamheterna i syfte att skapa en gemensam bas för utveckling av samverkan kring målgruppen. Socialnämnden har ett huvudansvar för att samverkan kommer till stånd. En motsvarande skyldighet för andra parter att delta i samverkan, som initierats av socialtjänsten, har bland annat införts i hälso- och sjukvårdslagen samt skollagen.

För att stödja Västbusarbetet i länet organiseras detta såsom går att läsa under flikarna Lokal samverkan, Delregional samverkan och Regional samverkan. Där kan du även läsa om respektive grupps uppdrag och sammansättning.


Senast uppdaterad: 2021-04-19 14:43