Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Sammanställning från VVG

Publicerad:

Det här tog VVG ställning om vid mötet 18 november. Ta del av sammanställningen nu, mötesanteckningar publiceras senare.

Agenda VVG 18 november

 • Lägesrapport om primärvårdsuppdraget
 • Förlängning av interimistiskt kunskapsråd år 2022
 • Lägesrapport om arbetet med välfärdsteknik
 • Lägesrapport om samverkansstruktur
 • Lägesrapport om arbetet med välfärdsteknik

2021-11-18 Sammanställning från VVG, PowerPoint

Lägesrapport om primärvårdsuppdraget

Föredragande: Malin Swärd VästKom

 • Förslag till förlängning av tidsperioden för primärvårdsuppdraget och att slutrapporten presenteras på nästkommande möte i januari, 2022.

Ställningstagande: VVG ställer sig bakom den förlängda tidsperioden av primärvårdsuppdraget med kompletterande information för klargörande av processen.

Förlängning av interimistiskt kunskapsråd år 2022

 • Förslag till förändring av den interimistiska tiden för kunskapsrådet till och med 2022 alternativt till en ny länsgemensam.

Ställningstagande: VVGställer sig bakom förslag till förlängning av den interimistiska tiden för Kunskapsrådet tills dess en ny länsgemensam ledning- och samverkansstruktur finns på plats.

Lägesrapport om samverkansstruktur

Föredragande: Helena Söderbäck, VästKom

 • Fortsatt arbete med den gemensamma samverkanstrukturen inväntar utredningen översyn av VästKoms uppdrag som pågår nu.
 • Utredningen förväntas vara klar i februari 2022.

Ställningstagande: VVG noterar informationen och ställer sig bakom förändrad tidsplan.

Lägesrapport om arbetet med välfärdsteknik

Föredragande: Adam Krantz, VästKom och Emma Övelius, Lumell Associates

 • Överlag ett starkt stöd för ett enhetligt sortiment av digitala hjälpmedel bland intervjuade personer och respondenter på enkät.
 • Samarbetet är genomförbart och vi kan dra konkreta lärdomar från regioner och kommuner som kommit längre.

Nästa steg

 • Färdigställa utredningen (dec)
 • Fortsätta dialog och förankring
 • Ta förslaget på samverkansavtal vidare i processen (remissperiod i vår – då finns underlagen från utredningen också att tillgå)

Ställningstagande: VVG noterar informationen.


Publicerad: