Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Sammanställning från VVG  9 februari

Publicerad: Uppdaterad:

Det här tog VVG ställning om vid mötet 9 februari . Ta del av sammanställningen nu, mötesanteckningar publiceras senare.

Agenda

 • Fördelning av länsgemensamma medel 2022 för psykisk hälsa
 • Revidering av Färdplan - länsgemensam strategi för god och nära vård
 • Revidering av Hälso-och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser
 • Uppdragshandling Länsgemensam uppföljning och analys av god och nära vård
 • Uppdragshandling Öppenvårdsprocessen – patientsäkra vårdövergångar

Kort sammanställning i PowerPoint

2022-02-09 Sammanställning från VVG, PowerPoint

Läs mer om Vårdsamverkan Västra Götaland, VVG och hitta sammanställningar och mötesanteckningar

Fördelning av länsgemensamma medel 2022 för psykisk hälsa

Föredragande: Catharina Sundström, Västkom.

 • brukarmedverkan
 • suicidprevention
 • sammanhållen vård och samsjuklighet.

Ställningstagande:

 • VVG ställer sig bakom förslaget till fördelning av länsgemensamma medel för brukarmedverkan 2022.
 • VVG ställer sig bakom förslaget till fördelning av länsgemensamma medel för suicidprevention 2022.
 • VVG ställer sig bakom förslaget till fördelning av länsgemensamma medel för sammanhållen vård och samsjuklighet 2022.
 • VVG ställer sig bakom förslaget att de länsgemensamma medlen rekvireras av VästKom 2022.  

Revidering av Färdplan - länsgemensam strategi för god och nära vård

Föredragande: Malin Swärd, Västkom, Anne-Marie Svensson, VGR

 • Presentation av förändringar i Färdplanen efter inkomna synpunkter.

Ställningstagande: VVG noterar informationen om reviderat förslag av Färdplan - länsgemensam strategi för god och nära vård.

Revidering av Hälso-och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser

Föredragande: Malin Swärd, Västkom, Angela Olausson, Västkom, Helena Styrén, VGR, Ann-Katrin Schutz, VGR.

 • Presentation av förändringar av mest vikt i HoS-avtalet efter inkomna synpunkter.

Ställningstagande: VVG noterar informationen om reviderat förslag av Hälso-och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser.

Uppdragshandling Länsgemensam uppföljning och analys av god och nära vård

Föredragande: Anne-Marie Svensson, VGR, Malin Swärd, Västkom

 • Ta fram goda exempel på gemensam uppföljning med stöd av omvärldsbevakning främst på nationell nivå.
 • Föreslå modell för uppföljning med indikatorer, process för inhämtande, analys och redovisning, inklusive frekvens
 • Föreslå modell för uppföljning som säkerställer omhändertagande av patientens åsikter
 • Ta fram ett utkast till första uppföljning utifrån tillgängliga indikatorer

Ställningstagande: VVG ställer sig bakom uppdragshandling Länsgemensam uppföljning och analys av god och nära vård.

Medskick till arbetsgruppen: Målsättningen är att kunna följa utvecklingen på både systemnivå och delregional /lokal  nivå

Uppdragshandling Öppenvårdsprocessen – patientsäkra vårdövergångar

Föredragande: Malin Swärd, Västkom, Anne-Marie Svensson, VGR

 • Granska delregionala lösningar för öppenvårdsprocessen
  • Beskriva olika exempel på öppenvårdsprocesser ur ett patientperspektiv
 • Ta fram förslag på ny gemensam riktlinje för öppenvårdsprocessen
  • Beskriva när, hur och vad som ska kommuniceras mellan verksamheter, vårdnivåer och huvudmän
  • Beskriva rollen fast vårdkontakt i öppenvårdsprocessen
  • Beskriva betydelsen av SIP i öppenvårdsprocessen
 • Ta fram material för att stödja implementeringen
  • Beskriva processen utifrån fallbeskrivningar/flödesbilder

Ställningstagande: VVG ställer sig bakom uppdragshandling Öppenvårdsprocessen – patientsäkra vårdövergångar.


Publicerad:
Uppdaterad:
Senast uppdaterad: 2022-02-24 10:02